MUDr. Peter Keller - žádost

MUDr. Peter Keller žádá své pacienty, aby telefonovali do ordinace v Přáslavicích pouze
a výhradně v jeho ordinačních hodinách.

Telefonování mimo tuto dobu znemožňuje poskytování péče
dětské lékařce MUDr. Kleinové.