Nález klíče

V pátek 20. ledna 2023 byl na ulici Mlýnská v blízkosti rybníku nalezen klíč.
K vyzvednutí je na podatelně úřadu městyse.