Odlož mobil v knihovně

Knihovna městyse Velký Újezd se zapojila do projektu neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje „Odlož mobil v knihovně“, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Každý soutěžící, který odevzdá označený vysloužilý mobilní telefon (s  vyplněným kupónem, který je k dispozici v knihovně nebo základními údaji na lístku či nálepce – jméno a příjmení, telefon, e-mail a knihovna, kde telefon odevzdal), bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih až za 1000 Kč. Vyhodnocení a předání výher proběhne v říjnu 2021.
 

Označený box pro sběr mobilních telefonů je k dispozici v knihovně městyse Velký Újezd v otevírací dobu

Akce probíhá od 14. 6. - 30. 9. 2021.

Více informací naleznete na http://www.odlozmobil.cz/.