Poplatky za komunální odpad 2022

Od 1. ledna 2022 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška, kterou se mění CENA poplatku za komunální odpad a NÁROK na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku. Znění vyhlášky je zveřejněno na úřední desce pod poř.č. 56/2021.

Hlavní změny:

- Výše sazby poplatku 600,- Kč za osobu nebo stavbu k rekreaci

- Úleva osobě ve věku 80 let a starší ve výši 50% (výše poplatku je 300,-)

- Osvobození osoby přihlášené na ohlašovně a jejíž pobyt není znám (tj. Olomoucká 15, V.Ú.)

Osvobození osoby přihlášené v městysi, a která tento poplatek platí v jiné obci, ve které
   se zdržuje