COVID-19 - nouzový stav a mimořádná opatření

Nouzový stav v České republice je prodloužen do 14. února 2021.

Více se dozvíte v mimořádných opatřeních.

Více informací na www.koronavirus.mzcr.cz, eRouška.