Roušky v ČR od 18. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací na www.koronavirus.mzcr.cz.