Stanovení trasy objížďky po dálnici bez poplatku

Po dobu rekonstrukce komunikace "II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou" je pro vozidla, která jsou způsobilá pro jízdu na dálnici, vedena objízdná trasa od Přáslavic po sil. I/35, a dále po D35 mezi MUK 281 – 290, obousměrně.

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace.“.