Studánka Isidorek - vyhodnocení analýzy vzorku

Na základě provedeného rozboru (viz příloha níže) není voda pitná.