Svozy bioodpadů

(aktualizace 13.1.2021)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěny na stálých stanovištích v městysi (kontejnery 9 m3).
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu:       

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 9 m3


 


 


1) Tržní místo u školy  

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění kontejnerů je možné změnit po souhlasu starosty.