Svozy bioodpadů

(aktualizace 2.1.2020)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěny na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice 770 l/1100 l a kontejnery 9 m3).
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

 

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy
každou druhou sobotu v týdnu dle svozového kalendáře

 

A.  Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu       

Na stanovišti umístěny od března do listopadu:

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l/1100 l, barva hnědá
1) Malá strana „Vrchní náměstí“
2) Oderská u kaple Panny Marie Lurdské
3) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
4) Válečných hrdinů za hřbitovem
5) Na Nivách u bývalého umístění Červeného kříže
6) Jílová na konci ulice
7) Čtvrtky na konci ulice
8) Přerovská vydlážděný prostor naproti pumpy
9) Za Humny uprostřed ulice
10) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
11) Tršická uprostřed ulice
12) Mlýnská v blízkosti pily
13) Mlýnská 50 m od křižovatky ulic Mlýnská a na Kamenici
14) Mlýnská u bytového domu č. 307
15) Na Sušírně na začátku chatové oblasti
16) Na Sušírně u vysílače
17) Nechvátalova u bytových domů
18) Varhošťská u zemědělského družstva
19) Lipenská před hřbitovem
20) Lipenská vedle sběrných surovin
21) Lipenská u Vrchnostenského špitálu
22) Za Školou u bytového domu č. 367 - nová bytovka

 

Na stanovišti umístěny celoročně:

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 9 m3


 


 


1) Horní rybník  
2) Dolní rybník  
3) Tržní místo u školy  
4) Ke Koupališti  
     

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit po souhlasu starosty.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.