Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy