Venčení psů na veřejném prostranství

Žádáme majitele psů, aby dodržovali zákonnou povinnost uklízet po svých psech
exkrementy při jejich venčení na veřejném prostranství.
Tzn. nejen na chodnících, ale i na zatravněných plochách.