VOLBY 2020

    Volby do zastupitelstev krajů 2020

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů na dny 2. a 3.  října 2020.

Informace pro voliče naleznete zde.

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 - možné způsoby hlasování

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Úřad městyse Velký Újezd na tel. č. 585 358 008 nebo na emailu podatelna@velkyujezd.cz (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19).

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Informace k voličským průkazům
Žádost o vydání voličského průkazu
Plná moc k převzetí voličského průkazu

Informace úřadu městyse:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb