Vyhlášení nálezu opuštěných hrobových příslušenství