Výše a způsob platby

Provozovatel a zároveň vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu je městys Velký Újezd. Správa: Ladislav Venclík, tel. 608 378 500.

Sazba poplatků za 1 m3 vč. DPH:

Vodné: 23,00 Kč  (odebraná pitná voda z obecního vodovodu).

Stočné: 25,00 Kč  (vypuštěná odpadní voda do obecní kanalizace).                    

Poplatky lze uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (v úředních hodinách);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou; do VS uvádějte pouze číselné znaky-bez pomlček).

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz