Žádost občanům

Na základě usnesení vlády ČR bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do 1. dubna 2020. Žádáme všechny občany, aby toto opatření dodržovali, v případě porušení hrozí pokuta až 20 tis. Kč.