Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou

Vážení občané,

v neděli 6. 6. 2021 v 17,30 hodin jsem obdržel od správce vodojemu hlášení o dosažení kritické hladiny vody ve vodojemu. Šetřením příčiny nebyla zjištěna žádná technická závada, ale důvodem byla nadměrná spotřeba pitné vody z důvodů napouštění bazénů, zalévání zahrad či umývání aut. Pokud tedy dojde k vyčerpání kapacity vodojemu, trvá několik hodin, než se voda z vrtů opět doplní; nejedná se o dlouhodobý stav. Na základě této skutečnosti vyhlašuji

PŘÍSNÝ ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ,

ZALÉVÁNÍ A ZAVLAŽOVÁNÍ Z OBECNÍHO VODOVODU. 

 

Apeluji na zdravý rozum a ohleduplnost nás všech, kteří tu trvale žijeme či trávíme chvíle odpočinku. Vyzývám všechny občany i chataře, aby ve svých domácnostech šetrně hospodařili s pitnou vodou. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou JSDH Velký Újezd (kontakt na úřadu městyse); pro zalévání zahrádek je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch v době srážek.

Děkuji vám všem za pochopení a respektování výzvy.

                                                                                               Ing. Josef Jelen, starosta