SPRÁVA
MĚSTYSE
ELEKTRONICKÁ
ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
ELEKTRONICKÁ
PODATELNA
INFORMAČNÍ
KALENDÁŘ
Vítejte

Aktuality městyse Ostatní aktuality

Velikost písma: A A A

Zahradní kompostéry

25.11.2014

 

Úřad městyse Velký Újezd žádá občany, kteří projevili zájem v dotazníkovém šetření v roce 2013 o zahradní kompostéry, aby si je postupně vyzvedávali. Smlouvy se uzavírají a kompostéry vydávají každý pracovní den:

- dopoledne od 8,00 do 10,00 hodin a

- odpoledne pouze v úřední dny (tj. pondělí a středa) od 15,00 do 17,00 hodin.

Po uzavření smlouvy bude kompotér vydán ve dvoře radnice. K převozu si vezměte s sebou vozík či jiný dopravní prostředek.

Ordinační doba praktického lékaře 26. 11. 2014

21.11.2014

Ve středu 26. 11. 2014 bude MUDr. Peter Keller ordinovat pouze do 15.45 hod. Důvodem je jeho účast na výroční schůzi ČLK.

Seminář Abecedy rodinných financí

21.11.2014

Přijďte na seminář Abecedy rodinných financí - naučí Vás něco o smluvních vztazích a jak zvládnout rodinný rozpočet

 

Nedaří se Vám při uzavírání smluvních vztahů či vyjít s penězi? Přijďte na dva semináře: „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ a „Jak ze svého platu nemám vykazovat ztrátu“, který pro Vás připravil projekt Abeceda rodinných financí ve spolupráci s městysem Velký Újezd. Při dvakrát devadesátiminutovém setkání vedeném lektorkou projektu Mgr. Ivanou Svozilovou (povoláním advokát) dostanete doporučení, jaké smlouvy nikdy nepodepsat a na příkladech z každodenního života vyzkoušíte, jak nejlépe zvládnout úskalí hospodaření s penězi a připravit se na nečekané výdaje, získáte odpovědi na vaše otázky a odnesete si řadu materiálů, které vám pomohou při uzavírání smluvních vztahu a se správou rodinných financí.

 

Oba semináře se konají ve středu dne  26. listopadu 2014, a to první seminář od 16:45 hodin a druhý seminář od 18:30 hodin, oba v klubovně městyse v budově radnice ve Velkém Újezdě.Účast je zdarma, v průběhu semináře je k dispozici drobné občerstvení. Počet míst je omezen, v případě zájmu se prosím registrujte na Úřadu městyse Velký Újezd nejpozději do 26. listopadu 2014 do 15:00 hod., a to osobně nebo e-mailem na adrese: podatelna@velkyujezd.cz.

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

www.abecedarodinnychfinanci.cz

Změna telefonních čísel na Úřadě městyse Velký Újezd

4.08.2014

Informace o změnách v telefonních číslech (přechod z pevných linek na mobilní síť)
na Úřadě městyse Velký Újezd k 10. 9. 2014:

Hlavní telefonní čísla úřadu  585 358 008 (podatelna) a 585 155 244 (starosta) zůstávají.

Účtárna                 nové  739 500 423
Stavební úřad       nové  739 500 424
Matrika, poplatky nové  739 500 425

 

Zrušena: Telefonní čísla 585 155 245 (místostarosta)  a 585 358 150 (knihovna), o případné náhradě budeme informovat.


                                                              Lubomír Bršlica, starosta městyse
                                                                                                
                                                                                               

Výměna občanských průkazů

26.03.2014

Po konzultaci s pracovníky oddělení občanských průkazů Magistrátu města Olomouce je doporučeno, aby všichni občané – pokud mají občanský průkaz bez vyznačení ulice – si v průběhu 3 až 5 měsíců nechali vyhotovit občanský průkaz nový.
Občanský průkaz bez uvedení ulice neztrácí platnost, obsahuje neúplný údaj ohledně bydliště a pracovníci tohoto oddělení mají možnost udělit finanční postih. Fotografii vyhotoví úřad sám.

Velký Újezd dne 26. 3. 2014
Lubomír Bršlica, starosta

 

Účelová investiční dotace na pořízení územního plánu

9.01.2014

Dotace na územní plán

Certifikát v soutěži ve třídění odpadů

11.12.2013

Certifikát

Účelová neinvestiční dotace

6.11.2013

OL

Odběr vody - pramen u Izidora Velký Újezd

31.10.2013

Z pramene u Izidorka byl znovu  proveden odběr vzorku vody (dne 14. 10. 2013). Výsledek - u předloženého vzorku není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích: Escherichia coli, koliformní bakterie (protokol č. 60877/2013 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě).  
Úřad městyse Velký Újezd upozorňuje občany, aby tuto vodu nepoužívali jako pitnou !!! Stáhnout výsledek

Sběrný kontejner na oděvy, obuv, textil, hračky

20.08.2013

Na parkovišti v centru městyse je nově umístěn kontejner na oděvy, obuv, textil a hračky. Odložené věci budou dále určeny k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití (distribuce do rozvojových zemí, výroba čistících prostředků apod.). Věci vkládejte zabalené např. v igelitovém obalu. Provozovatel: Lukáš Kubis, IČ 01876953, místo podnikání -  Komenského 435, Brodek u Přerova.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2014

2.01.2013

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku:
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
400,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.3. 2014.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.6. 2014.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).
                
Poplatky je možné uhradit po obdržení dokladu s vyúčtováním:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Účelová neinvestiční dotace

22.11.2012

Neinvesticni dotace

Filmy z historie Velkého Újezda

2.04.2012

Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava 5 DVD se záběry z historie obce. Cena 180,- Kč.    

ZAVEDENÍ NÁZVŮ ULIC VE VELKÉM ÚJEZDĚ

4.10.2010

Rozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě:  
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy. 
Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.
Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.