Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Městys Velký Újezd zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete např. na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Městys zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Kontaktní údaje městyse jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

adresa: Městys Velký Újezd, Olomoucká č.p. 15, 783 55 Velký Újezd

datová schránka: jxbbamv
podatelna: podatelna@velkyujezd.cz

telefon: 585 358 008 (podatelna)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Erik ANGER

telefon: 735 847 405

e-mail:  erikanger@seznam.cz