Současnost městyse

Městys Velký Újezd se nachází v nadmořské výšce 371 m u staré obchodní cesty s brodem mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, na pozvolně sestupujícím svahu úpatí Oderských vrchů. Pouhých 6 kilometrů od obce pramení řeka Odra. Dnes, na počátku 21. století, je Velký Újezd obcí s bohatou historií a kulturní tradicí. V současné době zde žije okolo 1367 obyvatel.

Po revoluci začal opět svobodnější život a městys se začal modernizovat. Byl zde zaveden telefon, plyn, obecní vodovod, kanalizace, do provozu byla uvedena čistička odpadních vod, přestavěno velké i horní náměstí, vybudováno nové autobusové stanoviště, zaveden bezdrátový internet. Městys má dokonalé pokrytí sítí mobilních operátorů.

Začalo se opět podnikat, a tak dnes má městys i dobré služby. Ordinuje zde praktický, dětský a zubní lékař, v obci je lékárna, pošta, stolařství, zahradnictví, stavitelství, zemědělská činnost, pila, dále několik obchodů a pohostinství, autoservis, knihovna, posilovna, sauna, masáže, kadeřnictví, ubytovna, penzion.

 

Obřadní síň
Obřadní síň úřadu městyse, využívaná rovněž k pořádání koncertů ZUŠ Žerotín

 

V městysi je také Základní a Mateřská škola Velký Újezd, příspěvková organizace, pobočka Základní umělecké školy Žerotín a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o s obory: kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník, kadeřník-kadeřnice, zahradník, krejčí, podnikání a dále tři obory pro absolventy zvláštních škol.

 

ZŠ Velký Újezd
Budova ZŠ

 

Ve své tradici i nadále pokračují spolky a sdružení jako je hasičský spolek založený r. 1881, TJ Sokol založený 1906, Dělnický spolek z roku 1907, včelařský spolek z roku 1902, divadelní spolek Podhoran založený 1876, Myslivecké sdružení Velký Újezd a Zahrádkářský svaz.
Díky dobré vybavenosti městyse, dobrému autobusovému spojení a celkově dobrému umístění se do Velkého Újezda  stěhují lidé i z jiných měst a obcí, rozrůstá se nová výstavba domů.

Právě poloha Velkého Újezda nabízí snadnou dopravu do sousedních větších měst  - Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníku nad Bečvou, a také velmi zajímavé tipy na výlety do blízkého okolí. Například pomník upáleným z konce druhé světové války "Zákřovský žalov", hrad Helfštýn nabo pramen řeky Odry viz stránky městyse - OKOLÍ.

        

(Zákřovský žalov - článek k tragédii ZDE, vpravo pamětní deska na budově radnice č.p. 15)

 

V někdejším vrchnostenském špitále, architektonické památce, lze strávit prázdniny na venkově. Ubytování turistického typu nabízí rovněž družstvo Velký Újezd, komfortnější ubytování lze nalézt v penzionu Myslivna a na Farmářské baště. Městysem vedou cyklotrasy, v blízkém kamenolomu ve Výklekách je krásné přírodní koupaliště.

 

Přírodní koupaliště ve Výklekách
Přírodní koupaliště ve Výklekách

 

Jako každá větší obec má i Velký Újezd svůj zpravodaj Žibřid, který vychází zhruba 4 x do roka a informuje o zprávách z radnice, kulturních a společenských akcích a historických zajímavostech. Na památku rodáků z Velkého Újezdu, kteří bojovali a padli za svobodu naší vlasti byly vydány publikace o Jaroslavu Švarcovi, Aloisu Fröhlichovi a Bohumilu Bednáříkovi.

Na počest Jaroslava Švarce pořádá TJ Sokol od roku 1968 vždy v červnu „Memoriál Jaroslava Švarce“ – dálkové pochody s účastí stovek turistů z celé republiky. Tradiční velkoújezdské hody se konají vždy kolem  15. srpna. Od roku 1976 také TJ Sokol organizuje pravidelně večerní pochod na počest 28. října. Hasiči pořádají každoročně „Silvestr na Kamenné boudě“ – spontánní setkání občanů z okolních vesnic v lese mezi Újezdem a Tršicemi.

Městys také provozuje veřejnou knihovnu a internet. Je součástí mikroregionu Bystřička.

 

Statistické údaje

Městys Velký Újezd leží na Moravě v okrese Olomouc na úpatí jižních svahů Oderských  vrchů, nedaleko pramene Odry, v úseku u rychlostní komunikace R 35 mezi městy Olomouc a Lipník nad Bečvou. Územně již nespadá do oblasti Haná.

  • vzdálenost od města Olomouc:                       18 km
  • vzdálenost od města Přerov:                           17 km
  • vzdálenost od města Lipník nad Bečvou:        11 km
  • rozloha katastru:                                            683 ha
  • nadmořská výška:                                          371 m
  • počet obyvatel:                                             1367 (stav ke dni 31.12.2021)
  • počet domů:                                                   450
  • počet rekreačních objektů:                               72

 

Heraldika

Znak

Byl schválen parlamentním podvýborem pro heraldiku dne 7. 11. 1996

Znak městyse Velký Újezd

 

Popis: v horních dvou polích je stříbrné jelení  paroží a zlatý dvouocasý lev ve skoku, kteří jsou převzaty z erbu Kryštofa Karla Podstatského z Prusinovic (lev je upraven), dole je stříbrná skořápka hřebenatky svatojakubské (mušle svatého Jakuba) jako symbol patrona místního kostela.

 

Prapor

Prapor městyse Velký Újezd

 

Popis: na praporu je červené žerďové pole s bílým parožím a modré vlající pole se žlutým dvouocasým lvem.

 

Statut městyse

Statut městyse Velký Újezd

 

Popis: obec Velký Újezd, na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2006, požádala o navrácení titulu městys. Tento titul byl Velkému Újezdu navrácen 12. 04. 2007.