Kalendář akcí

Plánované akce v roce 2019 - Velký Újezd

03.01.2019 09:40 - před 10 měsíci
Leden 12. 01. Myslivecký ples
26. 01. Hasičský ples
 
Únor 01. 02. Přednáška z dějin hudby
  22. 02. Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ
  23. 02. Dětský karneval
   
Březen 09.03. Ples oddílu malé kopané
  20.03. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
  31.03. Posezení seniorů
   
 
Duben 14.04. Vítání jara - velikonoční dílničky pro děti
  30.04. Pálení čarodějnic
   

Květen

25.05. Autobusový zájezd Arboretum MZLU Brno - výstava kosatců

 
Červen 01.06. Dětský den ZŠ Velký Újezd
  08.06. Memoriál Jaroslava Švarce - 51. ročník
  29.06. Rozloučení se školním rokem
 
Červenec  
 
Srpen 16.-18.08. Hodové slavnosti městyse Velký Újezd
 
Září 28.09. Pohádkový les
 
Říjen

18.10. Lampionový průvod

25.10. Večerní pochod - 43. ročník
26.10. Drakiáda

   

Listopad

16.11. Poslední leč
22.11. Přednáška o Vietnamu
29.11. Rozsvícení vánočního stromu (náměstí)

 
 
Prosinec 01.12. Mikulášské odpoledne
14.12. Vánoční hodování a jarmark (náměstí)
17.12. Vánoční besídka ZŠ a MŠ a jarmark
Vánoční koncert pěveckého sboru
31.12. Silvestrovské setkání u Kamenné boudy