Kalendář akcí

Měsíc

Akce   (poskytnuté letáky k akcím pod tabulkou)

LEDEN
13.01.
27.01.


Myslivecký ples
Hasičský ples 

ÚNOR
23.02.
24.02.


Ples SRPŠ 
Dětský karneval

BŘEZEN
01.03.
16.03.
24.03.


Hudební přednáška (vzdělávací cyklus Chytrá sova)
Maškarní ples
Vítání jara, velikonoční dílničky s vynášením Morany 

DUBEN
20.04.
20.04.
20.04.
27.04.


Autobusový výlet Českomoravská vysočina
Turistické závody
Posezení seniorů 
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
---


Chemie v domácnosti (vzdělávací cyklus Chytrá sova)

ČERVEN
01.06.
08.06.
15.06.
22.06.


Den dětí
Memoriál Jaroslava Švarce 56. ročník 
Hudební léto (Bluesberg)
Hasičské odpoledne

ČERVENEC
06.07.
13.07.


Slavnost k 80. výročí založení fotbalu
Hudební léto

SRPEN
16.-18.08.


Hodové slavnosti 

ZÁŘÍ
01.09.
14.09.
28.09.


Loučení s prázdninami
Hudební léto
Pohádkový les 

ŘÍJEN
18.10.
25.10.

26.10.
---


Večerní pochod 
Lampionový průvod
Drakiáda 
Přednáška (vzdělávací cyklus Chytrá sova)

LISTOPAD
22.11.
30.11.
---


Přednáška o Borneu (vzdělávací cyklus Chytrá sova)
Vánoční hodování a rozsvícení vánočního stromu
Vánoční dílny + rozsvícení vánočního stromu před ZŠ

PROSINEC
07.12.
31.12.


Mikulášské odpoledne 
Silvestrovské setkání u kamenné boudy na Bělé