Plánované akce v roce 2024 - Velký Újezd

Měsíc

Akce   (poskytnuté letáky k akcím pod kalendářem)

LEDEN
13.01.
27.01.


Myslivecký ples
Hasičský ples 

ÚNOR
23.02.
24.02.


Ples SRPŠ 
Dětský karneval

BŘEZEN
01.03.
16.03.
24.03.


Hudební přednáška (vzdělávací cyklus Chytrá sova)
Maškarní ples
Vítání jara, velikonoční dílničky s vynášením Morany 

DUBEN
20.04.
20.04.
20.04.
27.04.


Autobusový výlet Českomoravská vysočina přeloženo na 16.6.
Turistické závody
Posezení seniorů 
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
10.05.
16.05.
17.05.


Chemie v domácnosti (vzdělávací cyklus Chytrá sova) přeloženo na 17.5.
Přednáška o odpadech
Chemie v domácnosti (vzdělávací cyklus Chytrá sova)

ČERVEN
01.06.
08.06.
14.06.
15.06.
16.06.
22.06.
23.06.


Den dětí
Memoriál Jaroslava Švarce 56. ročník 
Zpracování archeologického materiálu (vzdělávací cyklus Chytrá sova)
Hudební léto (Bluesberg)
Autobusový výlet Českomoravská vysočina
Hasičské odpoledne zrušeno
Soutěž mladých hasičů - Velký Újezd

ČERVENEC
06.07.
13.07.


Slavnost k 80. výročí založení fotbalu
Hudební léto (cimbálová muzika Hejčíňan)

SRPEN
16.-18.08.
17.08.


Hodové slavnosti 
Den regionu Bystřička

ZÁŘÍ
01.09.
14.09.
28.09.


Loučení s prázdninami
Hudební léto (Accent)
Pohádkový les 

ŘÍJEN
18.10.
25.10.

26.10.
---


Večerní pochod 
Lampionový průvod
Drakiáda 
Přednáška (vzdělávací cyklus Chytrá sova)

LISTOPAD
22.11.
30.11.
---


Přednáška o Borneu (vzdělávací cyklus Chytrá sova)
Vánoční hodování a rozsvícení vánočního stromu
Vánoční dílny + rozsvícení vánočního stromu před ZŠ

PROSINEC
07.12.
31.12.


Mikulášské odpoledne 
Silvestrovské setkání u kamenné boudy na Bělé