PODHORAN - spolek divadelních ochotníků Velký Újezd

Potřebu vzdělanosti a kulturnosti pociťovaly generace dávno před námi, a tak i ve Velkém Újezdě v touze po vědění založila v roce 1874 skupina vlastenců, vedená nadučitelem a rechtorem školy Antonínem Barbířem občanské sdružení “Pěvecko-čtenářský spolek Podhoran“ s první knihovnou a čítárnou. Toto seskupení šířilo knihou a písní vzdělanost mezi prostým lidem na vesnici.

Žáci školy ve Velkém Újezdě z roku 1876
Žáci školy ve Velkém Újezdě z roku 1876 s nadučitelem Barbířem(vlevo) a učitelem Jasným

O dva roky později, tedy v r.1876 vznikl jako „odnož“ tohoto seskupení náš Spolek divadelních ochotníků u jehož zrodu stáli, mimo již zmíněného Antonína Barbíře/jehož starší bratr Josef, nadučitel v Týně nad Bečvou, byl důvěrným přítelem českého hudebního velikána Bedřicha Smetany při jeho pobytech v Týně/, dále to byl nadučitel J.Jasný,starosta obce Tomáš Kovařík č.9, Mina Fröhlichová č.67, Ignác Bednařík č.11, Felix Kovařík č.10, Jan Sýkora č.17, Antonín Dobisík č.40, Ferdinand Dvořák č.115. Zahajovacím představením byla zpěvohra J.K.Tyla Fidlovačka.

Stavba jeviště v hostinci Na rychtě
Stavba jeviště v hostinci Na rychtě

Začátky byly krušné, hrálo se na jevišti postaveném na dřevěných sudech od piva v hostinci Na rychtě. Nechybělo však nadšení, a tak se hrálo divadlo zpočátku alespoň 1x do roka až do r.1906, kdy tehdejší starosta obce p.Karel Richter, velký mecenáš divadla, nabídl ochotníkům přestěhování do prostorného sálu se stabilním jevištěm a spolkovou místností při hostinci U zlatého jelena/původní prostory sloužící tomuto účelu dosud/,které vlastnil a provozoval. Tak bylo zkvalitněno prostředí a aktivitou členů spolku sehráno i několik představení do roka a to různých žánrů. Na realizaci se podílela celá řada herců a režisérů.

Členové spolku
Členové spolku z roku 1911
Členové spolku z roku 1911

V r.1910 bylo přijato členství v „Ústřední matici Československého ochotnictva v Praze“ se svými stanovami. I. světová válka 1914-1918 zasáhla i do existence spolku, který se na čas odmlčel, avšak už na podzim r.1918 se jeho členové dokázali dát opět dohromady a představili vděčnému publiku F.K.Svobody „Směry života“. V tuto dobu a návazně v dalších několika letech se stalo dobrým zvykem, že čistý finanční zisk z vystoupení byl věnován na konto sirotků a vdov zasažených válečnými útrapami, dále pak na různou humanitární pomoc.

Dožínky ve Velkém Újezdě v roce 1920
Dožínky ve Velkém Újezdě v roce 1920

V tuto dobu se stává duchem divadla místní řídící učitel p.Bedřich Heger, který měl velké zásluhy na obnově jevištního vybavení a ve spolupráci s muzikantem ,p.Svatoplukem Libosvárem na rozšíření repertoáru i na hudební žánr. To už se hrálo několik představení za rok/od r.1922-1930 sehráli ochotníci 34 premiér/. Pestrost byla i v hostujících profesionálech, kteří se uplatnili i jako herci. Tak např. z Olomouckého divadla p.J.Pinka, z Ostravského státního divadla František Benoni, p.Jaroslav Jaroš, sólista opery z Brna, pí.Zdena Valentová, autorka hry Lidičky byla osobně přítomna na premiéře. Za zmínku stojí návštěva herců Národního divadla z Prahy pí.Liběny Ostrčilové, p.E.Kohouta st., p.E.Wieznera, kteří po zdařilém kabaretním vystoupení pobesedovali s ochotníky. Dalším profesionálem, hostujícím ve Velkém Újezdě byl p.Karel Šott z Olomouce pod jehož nastudováním byla úspěšně uvedena hra „Naši furianti“.
Od r.1931 doplnil řadu režisérů velkoújezdský rodák p.Prof.Miroslav Bartoněk a p.Josef Kovařík, který přinesl do řad ochotníků novou energii i nové inscenační pojetí. Přerušení aktivit spolku vyvolala další veliká dějinná světová událost-II.Světová válka, která přinesla nezměrnou bolest pro celé lidstvo.
V poválečném období se ujali režie noví nadšenci, jakými byli zdejší učitelé p.Ladislav Pazdera a p. Emil Přikryl, dále pak Ing.arch.Dobroslav Kolář, nebo zástupci mladší generace sl.Bohuslava Richterová/Ingrišová/č.18 a Bedřiška Kováříková/Stejskalová/č.42.

1942 - historická komedie Hvězdy nad hradem

M.Kolářová a D.Kolář D.Kolář
M.Kolářová a D.Kolář                        D.Kolář

A.Himrová a V. Kovařík
A.Himrová a V. Kovařík

 

1943 - divadelní hra o pěti dějstvích Chlapík

M. Richterová O. Vlčková
M. Richterová                             O. Vlčková

D. Kolář
                                                   D. Kolář

 

1943 - divadelní hra Lidičky

A. Venclíková V. Veverková a A.Venclíková
A. Venclíková                             V. Veverková a A.Venclíková

M. Heinzová a B.Sýkorová
M. Heinzová a B.Sýkorová


1943 - detektivní hra Indicie

Indicie

 

1944 - divadelní hra o třech dějstvích Až pokvete hořec

 

1956 - ukázka z inscenace Ženský zákon

 

V průběhu let 1948-1955 ustala opět činnost souboru a z dlouhé letargie byl probuzen až po oficiálním zařazením struktur, jako odbor Tělovýchovné jednoty Sokol Velký Újezd.
Hlavní zásluhu na znovuoživení měl ale dlouholetý obětavý činovník, herec a režisér v jedné osobě p.Viktor Kovářík st., navzdory osobním i rodinným útrapám neblaze proslulých “padesátých let“, člověk těžce strádající se stává tou osobou, která obnoví ochotnické divadlo v obci.

P.Viktor Kovářík při generální zkoušce div. představení
P.Viktor Kovářík při generální zkoušce div. představení

Od r.1958 uvádí soubor v premiérách např. drama K.Čapka Matka, Strakonický dudák, Loupežníka další. S některými inscenacemi se zajíždělo do okolních obcí/Potštát, Dolní Újezd, Daskabát/ dokonce se v r.1976 soubor zapojil do soutěžních přehlídek/okresní kolo ve Velké Bystřici/, kde získal přední umístění s detektivní hrou Vražda z neschopnosti a posunul se tak do krajského kola do Borovic. Výsledek byl velice kladně hodnocen a v obou kolech obdržel soubor I.místo za scénografii.
Velkou zásluhu na úspěších má v současné době p.Miroslav Kahoun, člen činohry Divadla Oldřicha Stibora z Olomouce se svou manželkou Marií Strnadovou, operetní sólistkou tétož divadla. Každá uvedená premiéra a následné reprízy byly vždy a to od r.1966 se zájmem sledovány naplněným hledištěm a bouřlivým potleskem publika oceňovány a to je pro herce, režiséra a celý soubor to největší ocenění jejich dobrovolné a záslužné práce.

Galerie z tohoto období:

 
1960 - Lucerna

 1960 - Strakonický dudák

 1961 – Loupežník


ostrov afrodity
1962 – Ostrov Afrodity

 


1963 – Třetí přání
                                             1965 - Matka

 1968 – M.D.Retigová

 1974 – Tvrdohlavá žena aneb zamilovaný školní mládenec

 


1976 – Dalskabáty hříšná ves

 


1983 – Košilka                                                  1985 – Nepožádáš o manželku bližního svého

 


1986 – Svatba sňatkového podvodníka           2002 – Podivná paní Savageová

 


2004 – Únos Sabinek

 

Divadlo je organizovaná náhoda, překvapení a výjimečnost, jehož asociace a logičnost jsou vymezeny básnickou hranicí.

Vladislav Vančura/1929/

Divadelní opona z roku 1925 na motiv „Komenský se loučí s vlastí“
Divadelní opona z roku 1925 na motiv „Komenský se loučí s vlastí“

Podklady zpracovali P.Coufal snr., V.Skřičil jnr.
 

Rok 2000 - 2012 (Přidáno)

Téměř za 140let působení Spolku divadelních ochotníků, později divadelního souboru Podhoran při TJ. Sokol Velký Újezd se vystřídala celá řada členů, ať už herců, režisérů, nebo technických a provozních obětavců, kteří věnovali této záslužné a nezištné činnosti nemálo svého volného času a energie, aby tak obohatili kulturní život nejen v naší obci, ale i v okolí.

Mezi obvyklé štace patřil na příklad Potštát, Skoky, nebo Daskabát. Byly to ale i vzdálenější Bordovice u Frenštátu, kde se soubor účastnil soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů v krajském měřítku, nebo také ve Velké Bystřici, kde obdržel kolektiv cenná uznání. Mimo jiné i 1. místo za scénografii v inscenaci detektivky "Vražda z neschopnosti." Avšak vzhledem k náročnosti na převoz dekorací a organizaci hostování bylo od dalších zájezdových představení upuštěno.

Mimo amatérských herců zde působili profesionálové z Olomouce, jako na příklad František Pinka, Karel Šott, nebo režiséři Miroslav Spurný, Miroslav Kahoun s chotí Marií Strnadovou.

V období po nástupu a rozmachu multimediálních médií se však zájem o tento druh kultury začíná pomalu vytrácet. Na druhé straně je však pravdou, že hlediště bývají i po několika reprízách pravidelně zaplněna aplaudujícím publikem. Velkou výhodou nás amatérů byla vcelku svobodná dramaturgická volba žánru, což profesionály v době šedesátých a sedmdesátých let svazovalo a omezovalo. Po kolektivní domluvě pak vycházely většinou tituly přijatelné skladbě obyvatel a někdy i počtu obsazení jednotlivých postav.

Od roku 2002 a následně každé dva roky se povedla a byla uvedena následující představení:

  název představení autor
2002 Podivná paní Savageová J. Patrick
2004 Únos Sabinek P. Schönthan, úprava J.Tuwim
2006 Cesta do Egypta A. Stoniš
2008 Zdravý, nemocný J. B. P. Moliére
2010 Ženitba N. V. Gogol
2013 Dívčí válka F. R. Čech
2015 Monsieur Amédée Alain Reynaud Pourton, překlad Jiří Žák
   

 

 

V současné době (2012) čítá soubor do 11ti kmenových členů, přičemž jejich počet se odvíjí od výběru hry a typů postav pro obsazení konkrétních rolí. Nejpalčivějším problémemkterý trvá po ukončení "angažmá" dlouholetého režijního vedení p. Miroslava Kahouna se zatím nenašel nikdo, kdo by převzal otěže a odpovědnost režie. Už sice svitla naděje, že pokračovat by mohl někdo z „mladší“ generace, neboť poslední uvedená hra nastudována kolektivním snažením pod vedením p. Václava Solaře by snad mohla do příštích let překonat současnou krizi a navázat na tradice našich předků.

Současní herci a techničtí pracovníci souboru:

Jarmila Wolfová /Olomoucká/ Ladislav Šubrt /Na Nivách/
Václav Solař /Na Nivách/ Olga Solařová /Na Nivách/
Karel Kolář /Tršická/ Jana Krčková /Oderská/
Vladimír Skřičil /Oderská/ Marie Dostálíková /Lipenská/
Michaela Janotová /Oderská/ Marcela Pagáčová /Zákostelí/
Ivona Košová /Lipenská/ Jana Nádvorníková /Daskabát/
Bronislava Nováková /Kopanina/ Pavel Coufal snr. /Olomoucká/
Aleš Novák /Kopanina/ Alois Galásek /Na Flíčku/ do 2013
Eva Mařiková /Čtvrtky/ Aleš Novák /Oderská/

 

Uvedení posledních čtyř představení je dokumentováno na DVD nosičích.

 

Ukázky představení:

2002 Podivná paní Savageová

Váš prohlížeč nepodporuje tento typ videa.

 

2008 Zdravý, nemocný

Váš prohlížeč nepodporuje tento typ videa.

 

2010 Ženitba

Váš prohlížeč nepodporuje tento typ videa.

 

Podklady zpracoval Pavel Coufal snr.