TJ Sokol Velký Újezd

TJ SOKOL VÚ Olomoucký kraj

Stručná historie - 6.11. 1906 ustavující schůze v hostinci „Na rychtě“- 32 zakládajících členů, zpočátku se provizorně cvičilo v hostinci „U zlatého jelena“ /hrazda, bradla, žíněnky, činky/.

V roce 1907 se uspořádalo první veřejné cvičení - tělocvičná akademie, tato akce se opakovala pak každoročně. Členové, později i členky Sokola se od roku 1912 účastnili Sokolských sletů, pořádaných v Praze, posléze byla i účast na Spartakiádách /od roku 1955/.

V průběhu existence TJ sokol Velký Újezd se vystřídalo v jeho vedení několik, úctu si zasluhujících předsedů:

Jan Řoutil 1906 - 1907
Karel Richter 1907 - 1918
František Přikryl 1918 - 1920
Alois Bartoňek 1920 - 1926
Josef Smejkal 1926 - 1931
Bedřich Heger 1931 - 1940
okupace               
Emil Přikryl 1945 - 1946
Jar. Slezák 1946 - 1947
V. Kovařík 1947 - 1951
Rudolf Novák 1951 - 1961
Josef Coufal 1961 - 1967
K. Svoboda 1967 - 1968
Jan Rozsypal 1968 - 1969
M. Naswetter 1969 - 1995
Jaroslav Bican 1995 - 2012
Ivana Richterová 2012 - 2017
Miluše Šubrtová 2017 - doposud

V TJ Sokol Velký Újezd postupem času vznikly čtyři sekce - Divadelní soubor „Podhoran“, oddíl kopané, SPV /dříve ZRTV/, turistika a stolní tenis.

Divadelní soubor „Podhoran“

Navazuje na tradici Spolku divadelních ochotníků, založeného v r. 1876, při jehož vzniku stál Antonín Barbíř, nadučitel ve Velkém Újezdě, jehož bratr byl přítelem Bedřicha Smetany.

Za zajímavou zmínku stojí, že tehdejší ochotníci hráli svá představení plných 25 let na jevišti, které podpíraly sudy. Po založení Sokola se jeho členové stávali také aktivními divadelními ochotníky a počátkem 20. let minulého století měli již stálé jeviště s vlastními kulisami a oponou. Po roce 1970 začali „ochotníci“ spolupracovat se členem činohry Oldřicha Stibora v Olomouci Miroslavem Kahounem, pod jehož odborným vedením nacvičují divadelní představení k různým příležitostem dodnes.

Více informací naleznete zde.

Oddíl kopané

Kopaná měla pochopení u výboru Sokola až teprve po roce 1935. Velmi úspěšná byla jeho činnost na začátku 50. let a  v průběhu let šedesátých, snad nejvyšší výkonnosti dosáhlo družstvo dorostu na konci 70. let dvacátého století.

Nyní má oddíl kopané družstvo žáků, dorostu a mužů, v počátcích je práce s „benjamínky“.
Každoročně se tato sekce TJ Sokol může pochlubit pořádáním zajímavých fotbalových turnajů i společenských aktivit pro širokou veřejnost.

Kopaná - bývalí hráči
Turnaj bývalých hráčů Velký Újezd

SPV /dříve ZRTV/

/SPV - Sport pro všechny, ZRTV - základní rekreační tělesná výchova/
Tento úsek vznikl po roce 1948, o pravidelné cvičení téměř všech věkových kategorií se zasloužili Věra a Jaroslav Bicanovi od roku 1969. Do povědomí se dostala pravidelná vystoupení -  akademie, dětské olympiády předškolního věku, ....

V současné době cvičí rodiče a děti, děvčata, chlapci, ženy a starší ženy, hraje se i volejbal, akademie se pořádají k důležitým výročím.

V roce 2019 nově vznikl kroužek Atletická přípravka. Více informací naleznete zde.

Turistika

Turistická činnost započala pod vedením učitele Karla Domesa st., odbor turistiky byl ustanoven v roce 1969. V průběhu let se tento úsek Sokola věnoval poznávání blízkého i vzdáleného okolí, plnění 100 jarních kilometrů, postupně se do dnešní doby stalo dominujícím faktorem účast v turistických závodech. V různých kategoriích od roku 1971 získala  turistika v závodech mnoho vynikajících úspěchů, které byly završeny několika medailovými  umístěními  na Mistrovství ČR a také na Mezinárodním mistrovství. Tyto úspěchy trvají doposud.

Zajímavostí je každoroční pořádání dálkového pochodu Memoriálu Jaroslava Švarce / J.Švarc, rodák z Velkého Újezdu byl jedním ze zahynuvších parašutistů v kryptě sv. Cyrila a Metoděje v Praze po atentátu na R.Heydricha v r. 1942/.

Na podzim se také koná večerní pochod na památku 28. října.

Stolní tenis

Je nemladší sekcí TJ Sokol Velký Újezd. Jeho činnost začala v roce 1979.

V ranném začátku mužstvo začínalo se sedmi hráči. V současné době hrají dvě družstva - družstvo A a družstvo B.

Každoročně se pořádá ve Velkém Újezdě vánoční turnaj, kterého se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči z řad zájemců.

Fotogalerie TJ Sokol

Akademie - 100 LET TJ SOKOL

Turistické závody - Mistrovství ČR štafet ve Velkém Újezdě

Turistický závod Velký Újezd