Správa městyse

   
Adresa: Městys Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
IČ:  00299677
DIČ: CZ00299677 plátce DPH
   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
  číslo účtu: 185580346/0300
   
Adresa úřadu (podatelny): Úřad městyse Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz
Elektronická podatelna: podatelna@velkyujezd.cz
ID datové schránky: jxbbamv
Fax: není
Telefon: 585 358 008

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

 

Úterý     ---

Středa   8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

Čtvrtek   ---

Pátek      ---

 

_______________________________________________

Úterý a čtvrtek po telefonické dohodě    8.00 - 15.00

Podatelna přijímá dokumenty i v neúřední dny úterý, čtvrtek, pátek - v pracovní dobu
________________________________________________

   
Starosta:

Ing. Josef JELEN

kontaktní e-mail: starosta@velkyujezd.cz

  Tel./mobil: 585 155 244 / 725 131 083
   
Místostarosta: Ing. Lukáš MAŘÍK
  Mobil: 606 716 845
   
Pracovní úsek:

Ing. Renata Absatzová, tel. 585 358 008

e-mail: podatelna@velkyujezd.cz

  Podatelna, ohlašovna pobytu, veřejné pohřebiště, stížnosti, petice, bytové hospodářství, ztráty a nálezy, místní rozhlas, přidělování, změna, rušení čísla popisného a evidenčního budovám, Czech POINT
   
 

Miluše Smékalová, tel. 739 500 425

kontaktní e-mail: matrika@velkyujezd.cz

  Matrika, ověřování listin a podpisů, daňové poplatky (psi, odpad), vodné-stočné, kopírování, pokladna, obecní pozemky,
Czech POINT
   
 

Hedvika Rotterová, DiS., tel. 739 500 423

kontaktní e-mail: ucetni@velkyujezd.cz

  Účetnictví, personalistika, mzdové účetnictví, hlavní pokladna, ověřování listin a podpisů v době nepřítomnosti matrikářky
   
 

Tomáš Smékal, tel. 739 500 424

kontaktní e-mail: stavebniurad@velkyujezd.cz

  Stavební úřad, speciální stavební úřad,
   
 

Ladislav Venclík, tel. 608 378 500

kontaktní e-mail: spravce@velkyujezd.cz

 

Správa vodovodu a kanalizace, údržba veřejného osvětlení

Organizační složka úřadu městyse:

Knihovna městyse
- knihovnice Alena Boyková

kontaktní e-mail: knihovna@velkyujezd.cz

  JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
- kontakt starosta městyse
   
Rada městyse: Ing. Josef JELEN
  Ing. Lukáš MAŘÍK
Karel DOMES
Ing. Jaroslav KLIČKA
Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
   
   
Zastupitelstvo městyse: Ing. Josef JELEN
 

Ing. Lukáš MAŘÍK
Karel DOMES
Ing. Jaroslav KLIČKA
Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
Mgr. Martina HAUSNEROVÁ
Mgr. Michaela JANOTOVÁ
Jan KOKY
Mgr. Jaroslava KRBEČKOVÁ
Marie OKLEŠŤKOVÁ
Ing. Jakub PODIVÍNSKÝ, Ph.D.
Jan POLCER
Ing. Mgr. Arnošt RYBÁŘ
Ing. Miluše ŠUBRTOVÁ
Ing. Jana ŠVARCOVÁ, Ph.D.

   
   

Sociální komise:

předseda: Marie Oklešťková
členové:    Soňa Polcrová
                  Eva Tomková   
                  Petra Zavadilová
                  Ivana Nováková

   
   

Školská komise:

předseda: Mgr. Martina Hausnerová
členové:   Mgr. Jaroslava Krbečková
                 Mgr. Tereza Kořínková
                 Naděžda Tylichová
                 Marcela Šubrtová

   
   

Kulturní komise:

předseda: Mgr. Michaela Janotová
členové:    Mgr. Martina Havlasová
                  Mgr. Marek Navrátil
                  Ing. Jana Kleinová
                  Jan Polcer
                  Adéla Hanáková

   
   

Finanční výbor:

předseda: Ing. Jana Švarcová, Ph.D.
členové:    Ing. Hana Sýkorová
                  Vojtěch Krbeček

   
   

Kontrolní výbor:

předseda: Ing. Miluše Šubrtová
členové:   Jaroslav Tylich
                 Ivana Brlková

   
   

Výbor pro územní plánování a rozvoj městyse:

předseda: Ing. Jakub Podivínský, Ph.D.
členové:    Ing. Ondřej Čekan, Ph.D.
                  Mgr. Ondřej Zatloukal
                  Ing. Lukáš Mařík
                  Ing. Radim Bartošek

   
   

Redakční rada periodika ŽIBŘID:

předseda: Mgr. Ondřej Zatloukal
členové:   Ing. Jana Kleinová
                Josef Richter

                 
   
Příspěvková organizace zřízená městysem: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Navrátilova 321, Velký Újezd, 783 55  Velký Újezd
   
  - ředitel školy Mgr. Petr Konečný
tel. základní škola 585 358 109 / 724 271 601
tel. mateřská škola 774 112 213