Správa městyse

   
Adresa: Městys Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
IČ:  00299677
DIČ: CZ00299677 plátce DPH
   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
  číslo účtu: 185580346/0300
   
Adresa úřadu (podatelny): Úřad městyse Velký Újezd
  Olomoucká 15
  783 55 VELKÝ ÚJEZD
   
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz
Elektronická podatelna: podatelna@velkyujezd.cz
ID datové schránky: jxbbamv
Fax: není
Telefon: 585 358 008

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

 

Úterý     ---

Středa   8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

Čtvrtek   ---

Pátek      ---

 

_______________________________________________

Úterý a čtvrtek po telefonické dohodě    8.00 - 15.00

Podatelna přijímá dokumenty i v neúřední dny úterý, čtvrtek, pátek - v pracovní dobu
________________________________________________

   
Starosta:

Ing. Josef JELEN

kontaktní e-mail: starosta@velkyujezd.cz

  Tel./mobil: 585 155 244 / 725 131 083
   
Místostarosta: Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
  Mobil: 774 090 626
   
Pracovní úsek:

Bc. Renata Absatzová, tel. 585 358 008

e-mail: podatelna@velkyujezd.cz

  Podatelna, ohlašovna pobytu, veřejné pohřebiště, stížnosti, petice, bytové hospodářství, ztráty a nálezy, místní rozhlas, přidělování, změna, rušení čísla popisného a evidenčního budovám, Czech POINT
   
 

Miluše Smékalová, tel. 739 500 425

kontaktní e-mail: matrika@velkyujezd.cz

  Matrika, ověřování listin a podpisů, daňové poplatky (psi, odpad), vodné-stočné, kopírování, pokladna, obecní pozemky,
Czech POINT
   
 

Hedvika Rotterová DiS., tel. 739 500 423

kontaktní e-mail: ucetni@velkyujezd.cz

  Účetnictví, personalistika, mzdové účetnictví, hlavní pokladna, ověřování listin a podpisů, 
Czech POINT
   
 

Tomáš Smékal, tel. 739 500 424

kontaktní e-mail: stavebniurad@velkyujezd.cz

  Stavební úřad, speciální stavební úřad,
Czech POINT
   
 

Ladislav Venclík, tel. 608 378 500

kontaktní e-mail: spravce@velkyujezd.cz

 

Správa vodovodu a kanalizace, údržba veřejného osvětlení

Organizační složka úřadu městyse:

Knihovna městyse
- knihovnice Božena Jelenová

kontaktní e-mail: knihovna@velkyujezd.cz

  JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
- kontakt starosta městyse
   
Rada městyse: Ing. Josef JELEN
  Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
Ing. Jana ŠVARCOVÁ
Karel DOMES
Bc. Lukáš MAŘÍK
   
   
Zastupitelstvo městyse: Ing. Josef JELEN
 

Mgr. Ondřej ZATLOUKAL
Ing. Jana ŠVARCOVÁ
Karel DOMES
Bc. Lukáš MAŘÍK
Mgr. Martina HAUSNEROVÁ
Jan KOKY
Ing. Jana KLEINOVÁ (do 30. 9. 2020)
Ing. Mgr. Arnošt RYBÁŘ (od 1. 10. 2020)
Ing. Jaroslav KLIČKA
Mgr. Jaroslava KRBEČKOVÁ
Ivana NOVÁKOVÁ
Marie OKLEŠŤKOVÁ
Jan POLCER
Karel SVOBODA
Ing. Miluše ŠUBRTOVÁ

   
   

Sociální komise:

předseda: Ivana Nováková
členové:   Marie Oklešťková
                Ing. Eva Tomková
                Soňa Polcrová
                Petra Zavadilová           

   
   

Kulturní a školská komise:

předseda: Mgr. Martina Hausnerová
členové:   Mgr. Jaroslava Krbečková
                Naděžda Tylichová
                Marcela Šubrtová
                Mgr. Tereza Kořínková

   

Finanční výbor:

předseda: Ing. Jaroslav Klička
členové:    Bc. Hana Sýkorová
                 Vojtěch Krbeček

   
   

Kontrolní výbor:

předseda: Ing. Miluše Šubrtová
členové:   Ing. Jakub Podivínský
                Ivana Brlková

   
   

Výbor pro rozvoj městyse:

předseda: Ing. Jana Kleinová (do 30. 9. 2020)
                 Ing. Mgr. Arnošt Rybář (od 16. 6. 2021)
členové:    Mgr. Michaela Janotová
                 Mgr. Martina Havlasová
                 Ing. Soňa Tošenovská
                 Ing. Mgr. Arnošt Rybář (do 15. 6. 2021)

   
   

Redakční rada periodika ŽIBŘID:

předseda: Mgr. Ondřej Zatloukal
členové:   Mgr. Michaela Janotová
                Ing. Jana Kleinová
                Josef Richter

                 
   
Příspěvková organizace zřízená městysem: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Navrátilova 321, Velký Újezd, 783 55  Velký Újezd
   
  - ředitel školy Mgr. Petr Konečný
tel. základní škola 585 358 109 / 724 271 601
tel. mateřská škola 774 112 213