Dotace

Městys Velký Újezd obdržel pro jednotku sboru dobrovolných hasičů účelovou investiční dotaci
na pořízení přívěsného vozíku včetně příslušenství ve výši 17.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 79.936,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci "Chodník - propojení ul. Lipenská, ul. Čtvrtky" ve výši 423.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení spojových prostředků pro činnost členů JSDH při řešení mimořádných událostí ve výši 20.300,- Kč.

 

Název projektu: Dopravní automobil pro JSDH Velký Újezd

Přislíbené dotace z Ministerstva vnitra: 450.000,-

Přislíbené dotace z Olomouckého kraje: 100.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.

Předběžná cena: 2.500.000,-

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 328.083,- Kč. Za pomoci této dotace bude pořízeno pojídné pódium, chladnička, projektor a ozvučení s mikrofonem.

Název projektu: Energetické úspory domu Velký Újezd č.p. 173

Identifikační číslo: 115D316012369

Přislíbené dotace: 1.003.012,-                            - konečná výše přijaté dotace: 910.467,76 Kč

Stavba byla provedena v roce 2020

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Projekt Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů

Identifikační číslo: 117D8210A3095

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020 - 2021

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 

 

Název projektu: Workoutové hřiště Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210H5278

Přislíbené dotace: 555.801,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec

 

Název projektu: Obnovu sportovní infrastruktury ZŠ Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210B5536

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice

Název projektu: Obnova hřbitovní zdi ve Velkém Újezdu

Identifikační číslo: 117D8210G3504

Přislíbené dotace: 452.947,-

Stavba bude provedena v roce 2019

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení prostředků pro práci ve výšce a volnou hloubkou ve výši 15.000,- Kč.