Dotace

Městys Velký Újezd obdržel účelovou invenstční dotaci na rekonstrukci kulturního domu.

Poskytovatel dotace: Státní fond podpory investic

Poskytnutá dotace: max 30.000.000,- Kč

Stavebními úpravami, jejichž součástí je i demolice 2/3 objektu, vznikne plnohodnotný kulturní dům plně vyhovující potřebám městyse Velký Újezd. Bude zde divadlo, restaurace a velký sál, včetně odpovídajícího sociálního a provozního zázemí. Dispozice je řešena tak, aby bylo možné      v budoucnu navázat novostavbou sportoviště v zahradě objektu.

 

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů. Cílem projektu je v rámci veřejné zakázky (hash 29gr39VZ) vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolovacích postupů a zrychlí stavební řízení. Tato akce je podpořena z finančních prostředků EU.

Program: Národní plán obnovy - Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů

Název projektu: 589_Velký Újezd_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 1

Poskytnutá dotace: max 55.000,- Kč

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na restaurování Horákova kříže ve výši 30.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na akci Skatepark Velký Újezd ve výši 1.063.444,- Kč ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 239.386,- Kč. Za pomoci této dotace bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice a bude pořízen nový ozvučovací systém.

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 97.768,- Kč. Za pomoci této dotace bude pořízeno ozvučení pódia.

Městys Velký Újezd obdržel od Ministerstva kultury účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27.000,- Kč. Dotace je určena na zapojení knihovny městyse Velký Újezd do regionálního kooperačního systému Tritius.

Městys Velký Újezd obdržel pro jednotku sboru dobrovolných hasičů účelovou investiční dotaci
na pořízení přívěsného vozíku včetně příslušenství ve výši 17.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 79.936,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci "Chodník - propojení ul. Lipenská, ul. Čtvrtky" ve výši 423.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení spojových prostředků pro činnost členů JSDH při řešení mimořádných událostí ve výši 20.300,- Kč.

Název projektu: Dopravní automobil pro JSDH Velký Újezd

Přislíbené dotace z Ministerstva vnitra: 450.000,-

Přislíbené dotace z Olomouckého kraje: 100.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.

Konečná cena: 2.799.600,-