Dotace

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na restaurování Horákova kříže ve výši 30.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na akci Skatepark Velký Újezd ve výši 1.063.444,- Kč.

 

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 239.386,- Kč. Za pomoci této dotace bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice a bude pořízen nový ozvučovací systém.

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 97.768,- Kč. Za pomoci této dotace bude pořízeno ozvučení pódia.

Městys Velký Újezd obdržel od Ministerstva kultury účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27.000,- Kč. Dotace je určena na zapojení knihovny městyse Velký Újezd do regionálního kooperačního systému Tritius.

Městys Velký Újezd obdržel pro jednotku sboru dobrovolných hasičů účelovou investiční dotaci
na pořízení přívěsného vozíku včetně příslušenství ve výši 17.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 79.936,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci "Chodník - propojení ul. Lipenská, ul. Čtvrtky" ve výši 423.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení spojových prostředků pro činnost členů JSDH při řešení mimořádných událostí ve výši 20.300,- Kč.

Název projektu: Dopravní automobil pro JSDH Velký Újezd

Přislíbené dotace z Ministerstva vnitra: 450.000,-

Přislíbené dotace z Olomouckého kraje: 100.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.

Konečná cena: 2.799.600,-

Městys Velký Újezd obdržel dotaci na kulturní a spolkové zázemí ve výši 328.083,- Kč. Za pomoci této dotace bude pořízeno pojídné pódium, chladnička, projektor a ozvučení s mikrofonem.

Název projektu: Energetické úspory domu Velký Újezd č.p. 173

Identifikační číslo: 115D316012369

Přislíbené dotace: 1.003.012,-                            - konečná výše přijaté dotace: 910.467,76 Kč

Stavba byla provedena v roce 2020

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o.