Aktuality

Ředitelství Základní školy Hlubočky oznamuje, že jsou pro letošní sezonu ve sportovní hale v Hlubočkách volné ještě některé termíny na sportovní činnost určenou pro veřejnost. Sportovní halu je možno využívat pro tyto sporty: tenis, badminton, florbal, nohejbal, volejbal, fotbal, basketbal a házená.

Informace o obsazenosti haly lze zjistit na webových stránkách školy www.zshlubocky.cz.

Při případném zájmu kontaktujte správce haly pana Miroslava Strnada tel. 604 314 538.

(Ostatní akce v záložce ŽIVOT V MĚSTYSI)

Včera byl v ulici Na Flíčku ve Velkém Újezdě nalezen mourovatý kocourek s bílou náprsenkou a tlapkami. Majitel ať kontaktuje tel. číslo 724 281 836.

Dne 25.10.2022 proběhl kontrolní den na stavbě veřejného osvětlení Velký Újezd - Přerovská za účasti zástupce ČEZ Distribuce a.s., zhotovitelských firem i zástupců městyse.

Ze závěrů:

- Termín dokončení stavebních prací je do 15.12.2022.

- Ze zemních prací je nyní prováděno dokončení všech záhozů ještě otevřených výkopů.

- Zhotovitel provádí dokončovací práce na všech zádlažbách, v termínu od 16.11. do 18.11.2022 je naplánováno provedení asfaltových povrchů na místních komunikacích, včetně všech překopů na ulici Přerovská.

- Na základě převzetí reklamací od občanů - vlastníků pozemků a nemovitostí - bylo započato s odstraňováním závad.

Informace k jednorázovému příspěvku na dítě 5000,– Kč jsou dostupné na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Na základě provedeného rozboru (viz příloha níže) není voda pitná.