Aktuality

Knihovna městyse Velký Újezd se zapojila do projektu neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje „Odlož mobil v knihovně“, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Každý soutěžící, který odevzdá označený vysloužilý mobilní telefon (s  vyplněným kupónem, který je k dispozici v knihovně nebo základními údaji na lístku či nálepce – jméno a příjmení, telefon, e-mail a knihovna, kde telefon odevzdal), bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih až za 1000 Kč. Vyhodnocení a předání výher proběhne v říjnu 2021.
 

Označený box pro sběr mobilních telefonů je k dispozici v knihovně městyse Velký Újezd v otevírací dobu

Akce probíhá od 14. 6. - 30. 9. 2021.

Více informací naleznete na http://www.odlozmobil.cz/.

Vážení občané,

v neděli 6. 6. 2021 v 17,30 hodin jsem obdržel od správce vodojemu hlášení o dosažení kritické hladiny vody ve vodojemu. Šetřením příčiny nebyla zjištěna žádná technická závada, ale důvodem byla nadměrná spotřeba pitné vody z důvodů napouštění bazénů, zalévání zahrad či umývání aut. Pokud tedy dojde k vyčerpání kapacity vodojemu, trvá několik hodin, než se voda z vrtů opět doplní; nejedná se o dlouhodobý stav. Na základě této skutečnosti vyhlašuji

PŘÍSNÝ ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ,

ZALÉVÁNÍ A ZAVLAŽOVÁNÍ Z OBECNÍHO VODOVODU. 

 

Apeluji na zdravý rozum a ohleduplnost nás všech, kteří tu trvale žijeme či trávíme chvíle odpočinku. Vyzývám všechny občany i chataře, aby ve svých domácnostech šetrně hospodařili s pitnou vodou. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou JSDH Velký Újezd (kontakt na úřadu městyse); pro zalévání zahrádek je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch v době srážek.

Děkuji vám všem za pochopení a respektování výzvy.

                                                                                               Ing. Josef Jelen, starosta

Společnost TRUMF International hledá pro posílení svého výrobního týmu kolegy/ně na pozice “Míchač koření”, “Obsluha balení” a rovněž nabízí letní brigádu ve výrobě.

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje rekonstrukci vedení na ulici Lipenská, Na Flíčku, Na Nivách, Válečných hrdinů a Zákostelí. Projekční činnost provádí smluvní partner ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst.

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným zdrojem), případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových dotací.

Veškeré informace o připravovaném dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

S ohledem na ukončení smlouvy na svoz bioodpadu místní svozovou firmou požádal městys VÚ o dotaci na nákup nádob na svoz bioodpadu a zároveň zadal výrobu těchto nádob, které budou dodány v nejbližší době. Rozmístění nových kontejnerů bude zveřejněno na stránkách městyse a vyhlášeno rozhlasem. Nyní je k dispozici pouze stanoviště pod autobusovým nádražím.

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje ve Velkém Újezdě rekonstrukci vedení na ulici Přerovská, Špitální, Navrátilova, Ke Chmelníku, Jílová a Za Lapačem. Projekční činnost provádí smluvní partner Elpremont elektromontáže, s.r.o. Velká Bystřice. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst. MAPKA

Provozní doba zde.

Ceník pro obyvatele ostatních obcí zde.

Informace pro občany zde.