Aktuality

Dnem 10. května 2021 bude v městysi otevřena Lékárna U Anděla strážce.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ - PÁTEK

7,30 - 11,30           12,00 - 16,00 hod.

Český statistický úřad prodlužuje online fázi sčítání. Umožní tak sečíst se přes internet až do 11. května 2021.

Od 27. 3. do 9. 4. 2021  11. 5. 2021 se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je přístup k internetu.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to od 17. 4. do 11. 5. 2021. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou.

Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné zde.

Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Informační leták ČSÚ ke Sčítání 2021

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro Velký Újezd

Sčítací obvod 77072099
Sčítací obvod 77072100

V pátek 14. května 2021 bude lékárna dopoledne uzavřena.

KIDSOK informuje o připravovaných změnách jízdních řádů, které plánuje realizovat s platností od 13. 6. 2021. Změny vycházejí především z podnětů cestujících, nicméně v případě, že by některá ze změn zkomplikovala nebo znemožnila občanům cestování v rámci Olomouckého kraje, budou rádi za upozornění nebo zpětnou vazbu na e-mailovou adresu kidsok@kidsok.cz  nejpozději do 17. 5. 2021.

Přehled plánovaných změn od 13. 6. 2021 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na  webových stránkách: https://www.idsok.cz/planovane-zmeny-jizdnich-radu/20210430-planovane-zmeny-jizdnich-radu/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, neeviduje KIDSOK žádnou nutnost změny nebo úpravy, bude platit jejich stávající podoba. Aktuálně platné JŘ naleznete na  webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným zdrojem), případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových dotací.

Veškeré informace o připravovaném dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

V první polovině měsíce května (2. – 16. 5. 2021) se uskuteční zápis do mateřské školy. I v letošním školním roce bude probíhat korespondenční formou. Podrobné informace naleznete zde. Žádost o přijetí můžete stáhnout zde.

Firma SLOKOV kovo a.s. má již padesátiletou tradici výroby teplovodních kotlů. Proto bychom Vám v rámci nutnosti výměny kotlů 1. a 2. třídy k 1. 9. 2022 rádi nabídli pomoc s orientací v požadovaných změnách a s realizací výměn kotlů na tuhá paliva.

Stát se vyjádřil velmi nekompromisně a bude výměny i v této COVID situaci vyžadovat. Navíc se již začíná objevovat informace, že stát tuto povinnost kontrol výměny kotlů přenese na obce s rozšířenou působností.

V rámci pomoci bychom Vám nabídli zdarma tyto služby:

  • Doporučení typu nového kotle a jeho výkonu
  • Doporučení topenáře nebo firmy, která by výměnu realizovala
  • Orientaci v současné legislativě a vyjasnění pojmů
  • Zjištění, zda současně používaný kotel Slokov lze i nadále v domácnosti používat
  • V případě dotace zajištění poradenství a poskytnutí informací
  • Poskytnutí propagačních materiálů (prospekty a návody ke kotlům)
     

Veškeré důležité náležitosti jsou shrnuty také na našich webových stránkách www.slokov.cz

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici.

 

Ing. Milan Janás

SLOKOV kovo a.s.,Kovodělská 794, 696 85 Moravský Písek

tel.:+420 518 387 606, +420 518 387 607,  mobil: +420 602 384 180

e-mail: janas@slokov.cz, web: http://www.slokov.cz

Částečná uzavírka silnice III/43415 ul. Maloprosenská a ul. Grymovská a přesun autobusové zastávky v obci Prosenice v termínu od 26.4. do 9.8.2021.

Bližší informace o uzavírce naleznete zde:

https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-uzavirka-silnice-iii-43415-v-obci-prosenice/.

S ohledem na ukončení smlouvy na svoz bioodpadu místní svozovou firmou požádal městys VÚ o dotaci na nákup nádob na svoz bioodpadu a zároveň zadal výrobu těchto nádob, které budou dodány v nejbližší době. Rozmístění nových kontejnerů bude zveřejněno na stránkách městyse a vyhlášeno rozhlasem. Nyní je k dispozici pouze stanoviště pod autobusovým nádražím.