Aktuality

Od středy 21. října 2020 jsou roušky povinné v automobilech i zastavěných částech obcí

Od středy si lidé budou muset nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti.
Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení budou mít povinnost vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19 a ze zákazu provozu školských zařízení budou nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů. Nemocnice budou muset do systému koordinace péče ISIN nově nahlásit přijetí pacienta do lůžkové péče s covid-19 do jedné hodiny.
Více se dozvíte v mimořádných opatřeních.

Více informací na www.koronavirus.mzcr.cz, eRouška.

 

 

MUDr. Peter Keller žádá své pacienty, aby mu telefonovali do ordinace v Přáslavicích pouze
a výhradně v jeho ordinačních hodinách.

Telefonování mimo tuto dobu znemožňuje poskytování péče
dětské lékařce MUDr. Kleinové.

Knihovna městyse Velký Újezd bude od 22. října do 2. listopadu 2020 uzavřena.

Lékárna U Anděla Strážce hledá do zavedené výdejny léčiv ve Velkém Újezdě lékárníka/lékárnici.
Bližší Informace na tel. čísle 776 876 794 nebo e-mail:
cordisapotheke@gmail.com.

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření budou úřední hodiny Úřadu městyse Velký Újezd v době od 12. října do odvolání upraveny následovně:

pondělí    od 9,00 – 11,00    a    od 14,00 – 17,00,

středa      od 9,00 – 11,00    a    od 14,00 – 17,00.

MUDr. Keller oznamuje zahájení očkování proti chřipce. Vzhledem k pandemii bude očkování probíhat v poslední ordinační hodině a výhradně po předchozím telefonickém objednání. Pro zvýšený zájem o očkování bude do konce října očkovat pouze pacienty, kteří se nechávají očkovat dlouhodobě a každoročně.

Od 1. listopadu 2020 bude očkování poskytnuto všem zájemcům, ovšem opět po předchozím telefonickém objednání.

S ohledem na omezené množství očkovací látky a průběh pandemie COVID-19, doporučuje zájemcům očkování neodkládat na pozdější dobu.

Žádáme majitele psů, aby dodržovali zákonnou povinnost uklízet po svých psech
exkrementy při jejich venčení na veřejném prostranství.
Tzn. nejen na chodnících, ale i na zatravněných plochách.

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje ve Velkém Újezdě rekonstrukci vedení na ulici Přerovská, Špitální, Navrátilova, Ke Chmelníku, Jílová a Za Lapačem. Projekční činnost provádí smluvní partner Elpremont elektromontáže, s.r.o. Velká Bystřice. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst. MAPKA

Odkaz na nové internetové stránky www.krajpomaha.cz. Jedná se o zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji.

Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a budou průběžně aktualizovány.