Aktuality

Lékárna U Anděla Strážce ve Velkém Újezdě bude od 7. července 2021 zajišťovat testování PCR testů. Jedná se o test kloktací samotestovací sadou za cenu 49,- Kč. Poté, co se člověk doma otestuje a zadá informace na žádanku přes internet, přinese testovací sadu do lékárny, která zajistí převoz do laboratoře. Výsledek obdržíte do 48 hod. SMS zprávou nebo na email.

V termínu od 1. 7. 2021 – 30. 8. 2021 bude probíhat oprava komunikace II/441 křiž. R35 mezi obcemi Velký Újezd a Kozlov.

Hlavní úprava spojů:
Po dobu uzavírky budou autobusové linky vedeny po objízdné trase přes obec Slavkov do Kozlova. Vzhledem k povaze objízdné trasy upozorňujeme na změnu obsluhy zastávek.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 891344 Olomouc – Velký Újezd – Potštát.

             Po dobu uzavírky pojede linka po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Velký Újezd, rozcestí Výkleky přes Staměřice, Skoky (Dolní Újezd), Bohuslávky, Loučku a Slavkov na zastávku Kozlov, kasárna. Zde bude linka ukončena. Linka neobslouží zastávky Velký Újezd, vrchní pila, Kozlov, škola, Potštát, Boškov, rozcestí a Potštát, autobusové stanoviště.

Výlukové jízdní řády: 891344, 920515 a 920519

Více informací zde.

Knihovna městyse Velký Újezd bude od 7. do 27. července 2021
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Knihovna městyse Velký Újezd se zapojila do projektu neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje „Odlož mobil v knihovně“, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Každý soutěžící, který odevzdá označený vysloužilý mobilní telefon (s  vyplněným kupónem, který je k dispozici v knihovně nebo základními údaji na lístku či nálepce – jméno a příjmení, telefon, e-mail a knihovna, kde telefon odevzdal), bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih až za 1000 Kč. Vyhodnocení a předání výher proběhne v říjnu 2021.
 

Označený box pro sběr mobilních telefonů je k dispozici v knihovně městyse Velký Újezd v otevírací dobu

Akce probíhá od 14. 6. - 30. 9. 2021.

Více informací naleznete na http://www.odlozmobil.cz/.

Vážení občané,

v neděli 6. 6. 2021 v 17,30 hodin jsem obdržel od správce vodojemu hlášení o dosažení kritické hladiny vody ve vodojemu. Šetřením příčiny nebyla zjištěna žádná technická závada, ale důvodem byla nadměrná spotřeba pitné vody z důvodů napouštění bazénů, zalévání zahrad či umývání aut. Pokud tedy dojde k vyčerpání kapacity vodojemu, trvá několik hodin, než se voda z vrtů opět doplní; nejedná se o dlouhodobý stav. Na základě této skutečnosti vyhlašuji

PŘÍSNÝ ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ,

ZALÉVÁNÍ A ZAVLAŽOVÁNÍ Z OBECNÍHO VODOVODU. 

 

Apeluji na zdravý rozum a ohleduplnost nás všech, kteří tu trvale žijeme či trávíme chvíle odpočinku. Vyzývám všechny občany i chataře, aby ve svých domácnostech šetrně hospodařili s pitnou vodou. K plnění bazénů je možno využít vodu dovezenou cisternou JSDH Velký Újezd (kontakt na úřadu městyse); pro zalévání zahrádek je nutno zachytávat vodu dešťovou ze střech a zpevněných ploch v době srážek.

Děkuji vám všem za pochopení a respektování výzvy.

                                                                                               Ing. Josef Jelen, starosta

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje rekonstrukci vedení na ulici Lipenská, Na Flíčku, Na Nivách, Válečných hrdinů a Zákostelí. Projekční činnost provádí smluvní partner ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst.

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným zdrojem), případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových dotací.

Veškeré informace o připravovaném dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

S ohledem na ukončení smlouvy na svoz bioodpadu místní svozovou firmou požádal městys VÚ o dotaci na nákup nádob na svoz bioodpadu a zároveň zadal výrobu těchto nádob, které budou dodány v nejbližší době. Rozmístění nových kontejnerů bude zveřejněno na stránkách městyse a vyhlášeno rozhlasem. Nyní je k dispozici pouze stanoviště pod autobusovým nádražím.