Aktuality

Upozorňujeme občany na zákaz pálení mokré trávy a listí.

Z důvodu opravy komunikace v obci Radvanice, byly schváleny výlukové jízdní řády linek 920514 a 920515 platné od 27. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

Bližší informace o uzavírce včetně výlukových jízdních řádů naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-43610-v-obci-radvanice/.

 

Úřad městyse informuje občany, že podání žádosti na změnu územního plánu je možné      do 31. října 2021 na podatelně úřadu městyse. Později podané žádosti nebudou zahrnuty     do plánované změny územního plánu.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v městysi:
- dolní rybník,
- horní rybník,
- Na Kamenici,
- pod autobusovým nádražím,
- Na Sušírně u vysílače,
- na ulici Lipenská,
- na ulici Nechvátalova,
- na ulici Oderská,
- na ulici Jílová,
- na ulici Tršická,
- na ulici Na Nivách.

Žádáme občany, aby důsledně dodržovali třídění odpadů podle původu, zvláště pak ukládání bio odpadu do příslušných kontejnerů. Pokud při vývozu obsluha zjistí, že v kontejneru jsou uloženy jiné odpady, bude vývoz proveden na skládku komunálního odpadu a městys zaplatí vyšší sazbu za odvoz a v důsledku toho může být v dalších letech navýšen i poplatek za svoz odpadu pro občany.