Aktuality

Moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby vás připravili o veškeré úspory. Jen v Olomouckém kraji letos telefonicky hovořilo s falešným bankéřem už nejméně 17 poškozených osob. Škody na majetku činí přes 5 milionů korun. V loňském roce Policie ČR v kraji evidovala 93 takovýchto případů se škodou převyšující 16 milionů korun.

Odkaz na článek zde.

Pokud si chcete na praktických příkladech vyzkoušet, jak byste dokázali čelit různým nástrahám podvodníků, vyzkoušejte si kybertest na internetové stránce www.kybertest.cz.

Stavební úřad a matrika budou 5. a 6. března 2024 z důvodu čerpání dovolené uzavřeny.

 

Projekt Sociální služby na území Mikroregionu Bystřička s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_009/0002130

Sociální služby v Mikroregionu Bystřička nabízejí pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s obtížnými životními situacemi. Tyto situace mohou zahrnovat finanční rizika, sociální vyloučení nebo jiné náročné životní etapy.

  • Finanční rizika mohou zahrnovat ohrožení dluhy nebo exekucí.
  • Sociálně vyloučení obyvatelé mohou být například senioři nebo zdravotně postižení.
  • Jiné náročné životní etapy mohou zahrnovat odchod partnera nebo domácí násilí.

Pro více informací nebo pomoc, kontaktujte:

Mgr. Kristýnu Dostálovou – telefon: 733 563 510, email: mrb.dostalova@seznam.cz

Bc. Pavlínu Langerovou – telefon: 733 563 509, email: mrb.langerova@seznam.cz

Na úřadu městyse Velký Újezd budou výše uvedení zaměstnanci přitomni od března 2024 každý čtvrtek od 8:30 do 10:00 hod.

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 novou cenu poplatku za komunální odpad pro rok 2024 ve výši:

  • 700,- Kč/osoba do 79 let/rok (nebo chata bez osob s trvalým pobytem)
  • 350,- Kč/osoba od 80 let/rok

Poplatek je splatný 31. března 2024

Výše poplatku ze psů je ve stejné výši 60,- Kč za 1. psa a 120,- za každého dalšího psa téhož držitele. U tohoto poplatku se mění datum splatnosti na 31. března daného roku.


Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024 následovně:

  • za 1 m3 odebrané vody 30,- Kč včetně DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • za 1 m3 vypuštěné odpadní vody 34,- Kč vč. DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30. dubnu 2024 (stavy chatařů k 31.8.2024). V případě nahlášení stavu k 31.12.2023 mailem (matrika@velkyujezd.cz) bude oznámený stav zohledněn při ročním účtování k 30. dubnu 2024. Pokud stav nebude nahlášen, spotřeba bude jako obvykle rozložena v poměrné části.

Na základě dalšího požadavku zhotovitele dochází k prodloužení uzavírky silnice III/03557 ulice Nádražní a ulice Dr. Brzobohatého v Lipníku n. Bečvou do 12. 5. 2024.

Níže je přiložen schválený souhrnný výlukový jízdní řád linky 345 platný od 23.12.2023 do 12.5.2024.

Aktualizované informace naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-03557-ul-nadrazni-a-ul-dr-brzobohateho-v-lipniku-n-becvou/.