Aktuality

Lékárna U Anděla Strážce ve Velkém Újezdě bude od 27. října do 1. listopadu 2021 uzavřena.

V termínu od 1.11.2021 – 15.12.2021 bude probíhat oprava komunikace „III/4368 v úseku Prosenice - Buk“.  Níže jsou zveřejněny výlukové jízdní řády linek 920514 a 920515 k nahlédnutí a připomínkování.

Úprava spojů:

Po dobu uzavírky budou autobusové linky vedeny po objízdné trase z Prosenic přes Radvanice do Buku. Výlukový jízdní řád linky 920514 obsahuje omezení s probíhající uzavírkou mostu ev. č. 04724-2 na ulici Osmek v Přerově. Vzhledem k povaze objízdné trasy upozorňujeme na změnu pořadí a obsluhy zastávek.

Připomínky k uvedenému návrhu výlukových jízdních řádů zasílejte na email spacilova@kidsok.cz a to nejpozději do 25.10.2021 do 9,00 hod.

Nezávislé porovnání dodavatelů elektřiny a plynu zde.

Stavební úřad a matrika budou z důvodu čerpání dovolené od 19. – 22. 10. 2021 uzavřeny.

Upozorňujeme občany na zákaz pálení mokré trávy a listí.

Z důvodu opravy komunikace v obci Radvanice, byly schváleny výlukové jízdní řády linek 920514 a 920515 platné od 27. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

Bližší informace o uzavírce včetně výlukových jízdních řádů naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-43610-v-obci-radvanice/.

 

Úřad městyse informuje občany, že podání žádosti na změnu územního plánu je možné      do 31. října 2021 na podatelně úřadu městyse. Později podané žádosti nebudou zahrnuty     do plánované změny územního plánu.

Provozovatel distribuční sítě elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. plánuje rekonstrukci vedení na ulici Lipenská, Na Flíčku, Na Nivách, Válečných hrdinů a Zákostelí. Projekční činnost provádí smluvní partner ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. Projektant žádá majitele dotčených domů, aby spolupracovali při projednávání přepojení odběrných míst.