Aktuality

Nástup možný ihned, roční hrubý příjem cca 300.000,- Kč (měsíčně 25.000,-Kč).

Vážení spoluobčané,

nový rok jsme společně začali dobrým skutkem. Dne 5. ledna 2020 u nás v městysi probíhala Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků navštívili vaše domovy, aby vám požehnali do nového roku a požádali vás o příspěvek pro ubohé a lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka se letos v Olomouckém regionu konala již po dvacáté první. I díky Vaší podpoře se podařilo v našem městysi vykoledovat celkem 32.028,- Kč.

Charita Olomouc děkuje všem dárcům za Vaši štědrost a důvěru.

Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2020 věnován na:

•             podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 

•             úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova, 

•             rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova.

Dne 23. prosince 2019 se mezi 12,00 a 13,00 hod. ve Velkém Újezdě ztratil pes - černý, dlouhosrstý jezevčík většího vzrůstu s bílým pruhem na hrudi, slyší na jméno Max, má 10 let a váží +-15 kg.

Kdyby ho někdo našel, prosím napište zprávu nebo volejte na tel. číslo 733 308 760.

Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2020 věnován na: 

  • podporu a rozvoj domácí hospicové péče,  
  • úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova,  
  • rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova. 

Během loňské sbírky v olomouckém děkanátu dárci věnovali 1 823 628 Kč včetně příspěvků složenkami a výtěžku Tříkrálového koncertu. Výtěžek Charita Olomouc použila na: 

  • vytvoření nového zázemí domácí zdravotní a hospicové péče, 
  • podporu centra předškolní přípravy dětí ohrožených sociálním vyloučením, 
  • nákup auta pro terénní pečovatelskou službu, 
  • rychlou finanční a materiální pomoc lidem nacházejícím se v nouzi a ohroženým sociálním propadem.

  

Městys Velký Újezd nabízí občanům zdarma staré pálené cihly, které jsou uskladněny u ČOV. Zde je možno odebrat jakékoli množství cihel bez předchozí domluvy s úřadem městyse.

  Pro lepší rozlišení potvrďte v nabídce 1:1.

 

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Olomouckého kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou

Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/olomoucky-kraj/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze shlédnout VIDEO NÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=Uxt66yuukag.

Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

Zákaznické centrum služeb MAWIS  

e-mail: info@mawis.eu

telefon: 251 618 458