Aktuality

Nouzový stav v České republice je vyhlášen do 28. března 2021.

Více se dozvíte v mimořádných opatřeních.

Pohyb mezi okresy

Více informací na www.koronavirus.mzcr.cz, eRouška.

Dnem 2. března 2021 bude v knihovně městyse probíhat výpůjčka a vrácení knih dle předem dohodnutého termínu přes výdejové okénko. Čas výpůjčky nebo vrácení knih je nutno objednat den dopředu na telefonním čísle 721 474 377.

Upozorňujeme občany, že na nové školní hřiště je z důvodu neukončené rekonstrukce vstup zakázán. Hřiště je zabezpečeno kamerami, případné škody na opakované opravy nebo úpravy budou vymáhány.

Lékárna ve Velkém Újezdě zahájí provoz v průběhu měsíce března 2021.
Otevírací doba bude včas zveřejněna.

Více informací naleznete zde.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek budou stavební práce o týden odloženy!

Dnem 15. února 2021 budou zahájeny stavební práce v ulicích Válečných hrdinů, Kopanina, Zákostelí a Na Flíčku. Více informací o přechodných úpravách provozu naleznete zde.

Harmonogram prací:

V rámci projektu je pro seniory k dispozici elektronický časopis Povzbuzení, který si nyní můžete stáhnout z nových webových stránek www.seniorivkrajich.mpsv.cz v Souborech ke stažení, přímý link zde https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/. Kromě aktuálního čísla tam najdete archiv všech magazínů Povzbuzení, projektový zpravodaj Senioři v krajích, letáky a tiskoviny a hlavně také čerstvé informace, články a pozvánky.   
 

Můžete používat i nový Youtube kanál Senioři v krajích:

https://www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ/featured

zde najdete i video k Seniorské obálce.

Realizační tým projektu Politiky stárnutí na kraji MPSV