Aktuality

Český statistický úřad prodlužuje online fázi sčítání. Umožní tak sečíst se přes internet až do 11. května 2021.

Od 27. 3. do 9. 4. 2021  11. 5. 2021 se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je přístup k internetu.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný formulář, a to od 17. 4. do 11. 5. 2021. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou.

Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné zde.

Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Informační leták ČSÚ ke Sčítání 2021

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro Velký Újezd

Sčítací obvod 77072099
Sčítací obvod 77072100

V první polovině měsíce května (2. – 16. 5. 2021) se uskuteční zápis do mateřské školy. I v letošním školním roce bude probíhat korespondenční formou. Podrobné informace naleznete zde. Žádost o přijetí můžete stáhnout zde.

Firma SLOKOV kovo a.s. má již padesátiletou tradici výroby teplovodních kotlů. Proto bychom Vám v rámci nutnosti výměny kotlů 1. a 2. třídy k 1. 9. 2022 rádi nabídli pomoc s orientací v požadovaných změnách a s realizací výměn kotlů na tuhá paliva.

Stát se vyjádřil velmi nekompromisně a bude výměny i v této COVID situaci vyžadovat. Navíc se již začíná objevovat informace, že stát tuto povinnost kontrol výměny kotlů přenese na obce s rozšířenou působností.

V rámci pomoci bychom Vám nabídli zdarma tyto služby:

  • Doporučení typu nového kotle a jeho výkonu
  • Doporučení topenáře nebo firmy, která by výměnu realizovala
  • Orientaci v současné legislativě a vyjasnění pojmů
  • Zjištění, zda současně používaný kotel Slokov lze i nadále v domácnosti používat
  • V případě dotace zajištění poradenství a poskytnutí informací
  • Poskytnutí propagačních materiálů (prospekty a návody ke kotlům)
     

Veškeré důležité náležitosti jsou shrnuty také na našich webových stránkách www.slokov.cz

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici.

 

Ing. Milan Janás

SLOKOV kovo a.s.,Kovodělská 794, 696 85 Moravský Písek

tel.:+420 518 387 606, +420 518 387 607,  mobil: +420 602 384 180

e-mail: janas@slokov.cz, web: http://www.slokov.cz

Částečná uzavírka silnice III/43415 ul. Maloprosenská a ul. Grymovská a přesun autobusové zastávky v obci Prosenice v termínu od 26.4. do 9.8.2021.

Bližší informace o uzavírce naleznete zde:

https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-uzavirka-silnice-iii-43415-v-obci-prosenice/.

Od 14. dubna 2021 bude městys vydávat kompostéry, které získal v rámci dotace Mikroregionu Bystřička. Jsou určeny občanům, kteří jej neobdrželi v 1. vlně. Každá nemovitost (příp. domácnost) má nárok na jeden kompostér. Se zájemci bude sepsána smlouva o výpůjčce na podatelně úřadu městyse v úřední dny. Kompostéry budou k vyzvednutí ve dvoře radnice v pondělí a ve středu od 9,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 14,30 hod.

V souvislosti s usnesením vlády o návratu dětí 1. stupně ZŠ do škol, dojde s platností od 12. 4. 2021 k obnově školních spojů.

Vzhledem k tomu, že nyní dochází k intenzivní přípravě jízdních řádů a k jejich schválení dojde během čtvrtku a pátku, budou školní spoje ve vyhledávačích IDOS a CESTUJOK dostupné nejpozději v neděli dne 11. 4. 2021.

S ohledem na ukončení smlouvy na svoz bioodpadu místní svozovou firmou požádal městys VÚ o dotaci na nákup nádob na svoz bioodpadu a zároveň zadal výrobu těchto nádob, které budou dodány v nejbližší době. Rozmístění nových kontejnerů bude zveřejněno na stránkách městyse a vyhlášeno rozhlasem. Nyní je k dispozici pouze stanoviště pod autobusovým nádražím.

Společnost, která bude provozovat lékárnu ve Velkém Újezdě, zahájí provoz až po obdržení všech potřebných povolení k provozu lékárny. Otevírací doba bude včas zveřejněna.

Odkaz na webové stránky firmy www.tptservis.cz, kde případně naleznete další podrobnosti.