Aktuality

Z důvodu plánovaného zprůjezdnění úseku Přáslavice – Kocourovec včetně průtahu obcí (pouze pro BUS) budou autobusové linky s platností od 23.7.2024 opět vedeny po silnici II/437 v původní trase dle kmenových jízdních řádů s obsluhou zastávek ve stávajících polohách kromě zastávky Přáslavice,Kocourovec, která bude obousměrně přemístěna k náhradním označníkům.

S ohledem na skutečnost, že zmíněné linky jsou i nadále ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice II/436 v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec, zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 345 (souhrnný JŘ 890345 a 891345), 891344, 891347, 891349 a 891350 platné od 23.7.2024 do 9. 12. 2024.                                                                                                                                             

Aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

Bližší informace o uzavírce v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-436-v-useku-trsice-doloplazy-kocourovec/.

Lékárna U Anděla Strážce ve Velkém Újezdě bude zítra (18.7.2024) uzavřena.

Z důvodu provádění výkopových prací v komunikaci dojde v termínu od 22.7.2024 do 8.8. 2024 k úplné uzavírce silnice III/43617 v obci Lazníčky.

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s. Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které se budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou.

Zastávka Lazníčky,Pančava nebude obsluhována s náhradou v zastávce Lazníky,Svrčov.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze jednotlivých zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-43617-v-obci-laznicky/.

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci komunikace dojde v termínu od 17.7.2024 do 9.12.2024 k úplné uzavírce silnice II/436 v úseku Tršice – Doloplazy – Kocourovec.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891344, 891345, 891347, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a. s. Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách.

V příloze přikládáme přepravní opatření týkající se změny obsluhy zastávek Doloplazy,u hřiště a Tršice,nám.

Na zmíněné linky byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze jednotlivých zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-436-v-useku-trsice-doloplazy-kocourovec/.

Upozorňujeme, že zmíněné linky jsou i nadále ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice II/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd. Informace o této uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

Z důvodu oprav některých místních komunikací v městysi může ve dnech 22. a 23.7.2024 docházet k jejich krátkodobé neprůjezdnosti.

MUDr. Peter Keller oznamuje, že od 8. do 19. července 2024 z důvodu čerpání dovolené neordinuje. Zástup provede ve Velké Bystřici MUDr. Kafka.

Více informací zde.