Cisternová automobilová stříkačka

Název projektu: Cisternová automobilová stříkačka

Přijaté dotace z Ministerstva vnitra: 2.500.000,-

Přijaté dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: 300.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová č.p. 269, 165 00  Praha

Nákupní cena: 5.499.995,-