Dotace - veřejné informační služby knihoven

Městys Velký Újezd obdržel od Ministerstva kultury účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27.000,- Kč. Dotace je určena na zapojení knihovny městyse Velký Újezd do regionálního kooperačního systému Tritius.