Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH

Městys Velký Újezd obdržel pro jednotku sboru dobrovolných hasičů účelovou investiční dotaci
na pořízení přívěsného vozíku včetně příslušenství ve výši 17.000,- Kč.