Dotace na akci Chodník - propojení ul. Lipenská, ul. Čtvrtky

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci "Chodník - propojení ul. Lipenská, ul. Čtvrtky" ve výši 423.000,- Kč.