Dotace na místní komunikace

Projekt Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů

Identifikační číslo: 117D8210A3095

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020 - 2021

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.