Dotace na obnovu hřbitovní zdi

Název projektu: Obnova hřbitovní zdi ve Velkém Újezdu

Identifikační číslo: 117D8210G3504

Přislíbené dotace: 452.947,-

Stavba bude provedena v roce 2019

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov