Dotace na obnovu sportovní infrastruktury

Název projektu: Obnovu sportovní infrastruktury ZŠ Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210B5536

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice