Dotace na pořízení dopravního prostředku pro JSDH

Název projektu: Dopravní automobil pro JSDH Velký Újezd

Přislíbené dotace z Ministerstva vnitra: 450.000,-

Přislíbené dotace z Olomouckého kraje: 100.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o.

Konečná cena: 2.799.600,-