Dotace na restaurování kamenného kříže u Sušírny

Městys Velký Újezd obdržel od Olomouckého kraje dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ ve výši 40.000,- Kč.

Účelem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s obnovou památky a zabezpečení uchování souhrnné památkové hodnoty památky kamenného kříže u Sušírny ve Velkém Újezdě.