Dotace na workoutové hřiště

Název projektu: Workoutové hřiště Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210H5278

Přislíbené dotace: 555.801,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec