Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení spojových prostředků pro činnost členů JSDH při řešení mimořádných událostí ve výši 20.300,- Kč.