Dotace z Programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení (doplněno 11.7.2016)

Městys Velký Újezd obdržel 3.12.2015 z Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci z Programu EFEKT
na rekonstrukci veřejného osvětlení v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 291.718,- Kč (č. dotace 122D14200 5215).

Po vyúčtování (11.7.2016) byla vrácena část dotace ve výši 8.220,- Kč.