Informace občanům

Před několika dny byl do provozu uveden Monolitický skatepark, který městys vybudoval s částečným využitím finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Skatepark se nachází v zadní části fotbalového areálu (Mlýnská ul.) vedle multifunkčního hřiště. Je zpřístupněn široké veřejnosti za podmínek stanovených provozním řádem, který naleznete na konstrukci skateparku.