Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník"

Základní varianta značky

Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník".

ISPROFOND 5717510113

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 10.073.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.