Projekt "Mateřská škola Velký Újezd"

  

Název projektu: Mateřská škola Velký Újezd

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000564

Identifikační číslo EDS / SMVS: 117D03G000075

Přislíbené dotace: 6.169.745,-

z toho 342.763,- Ministerstvo pro místní rozvoj a 5.826.982,- Evropský fond pro regionální rozvoj

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017

Realizátorem akce je společnost VARIO VILA s.r.o., Uničov