Projekt "Suchou nohou"

Projekt "Suchou nohou" reg. č. CZ.1.12/2.3.00/45.02181 byl financován z operačního programu ROP Střední Morava částkou 1.757.825,30 Kč.

Cílem projektu byla revitalizace centrální části obce v okolí mateřské školy s cílem vyřešní veřejného prostranství, úpravě chodníků spojující mateřskou školu a autobusové nádraží.

Stavba byla provedena v roce 2014.

Realizátorem akce byla společnost INSTA CZ s.r.o.

DOPLNĚNÍ: Na základě výzvy z Úřadu Regionální rady soudržnosti dne 12.10.2016 vrácena část dotace ve výši: 14 063,01 Kč a 104 312,45 Kč.