Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

MZP

Název projektu: Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Žadatel: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Stručný popis projektu: Cílem projektu je situování hydrogeologických průzkumných prací na pozemky městyse do míst, kde bude potenciál k zajištění dostatečné kapacity nového doplňkového vodního zdroje podzemních vod a odhad finančních nákladů spojených s průzkumnými pracemi a s následnými pracemi pro napojení vodního zdroje do stávajícího vodárenského systému městyse Velký Újezd.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.