Změna poplatků pro rok 2024 (odpad, vodné a stočné)

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 novou cenu poplatku za komunální odpad pro rok 2024 ve výši:

  • 700,- Kč/osoba do 79 let/rok (nebo chata bez osob s trvalým pobytem)
  • 350,- Kč/osoba od 80 let/rok

Poplatek je splatný 31. března 2024

Výše poplatku ze psů je ve stejné výši 60,- Kč za 1. psa a 120,- za každého dalšího psa téhož držitele. U tohoto poplatku se mění datum splatnosti na 31. března daného roku.


Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024 následovně:

  • za 1 m3 odebrané vody 30,- Kč včetně DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • za 1 m3 vypuštěné odpadní vody 34,- Kč vč. DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30. dubnu 2024 (stavy chatařů k 31.8.2024). V případě nahlášení stavu k 31.12.2023 mailem (matrika@velkyujezd.cz) bude oznámený stav zohledněn při ročním účtování k 30. dubnu 2024. Pokud stav nebude nahlášen, spotřeba bude jako obvykle rozložena v poměrné části.