Aktuality městyse

Kašpárek v rohlíku Velká Bystřice

23.05.2016 22:20 - včera

Kašpárek v rohlíkuKašpárek v rohlíku je projekt pro děti a dospělé postavený na originálním propojení divadla a hudby ve vlastních představeních, živých hudebních show i na hudebních nosičích. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalitních původních písniček pro děti a také jako reakce na téměř neexistující mezigenerační zábavu určenou společně pro dospělé a děti. S Kašpárkem vystupují třeba Márdi (Vypsaná fiXa), Jirka Zemánek (Wohnout), Milan Cais a Jura Hradil (Tatabojs), Romana Neumannová (Znouzectnost), Ondra Bauer (Vosto5, Žilou) a další známí muzikanti.

V září můžete u nás vidět kašpárkovskou show naživo.

Kdy a kde? 2. září ve Velké Bystřici!
Bližší informace na přiloženém plakátu.

Burza Tchořovice

23.05.2016 22:00 - včera

Burza TchořovicePozvánka na Auto-moto antik & sběratelská burza, letiště Tchořovice u Blatné, sobota 28. 5. 2016 od 7:00 do 14:30 hodin.

Cestovní doklady pro děti

12.05.2016 14:05 - před týdnem

Ministerstvo vnitra ČR poskytlo informaci, co je třeba zajistit při cestování s dětmi do zahraničí.

Nabídka práce: slévárenský dělník - brusič

11.05.2016 00:00 - před týdnem

S+C Alfanametal s.r.o. v Tršicích hledá nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník - brusič. Více informací v letáku.

Oranjeééé - Velká Bystřice

09.05.2016 20:10 - před 2 týdny

OranjeéééOranjeéééPozvánka na bleší trh v areálu parku u zámku ve Velké Bystřici, 4.6.2016 od 10:00 do 22:00 hodin. Více informací v plakátech.

Placení vybraných druhů daní

09.05.2016 19:50 - před 2 týdny

Placení vybraných druhů daníOd 1. března 2016 je možno zaplatit vybrané druhy daní finančnímu úřadu prostřednictvím poštovní poukázky na kterékoli pobočce České pošty a.s., a to bez poštovního poplatku. Více informací naleznete v obrázku a přílohách: Jak správně zaplatit daň finančnímu úřaduPokyny k vyplnění poštovní poukázky.

Nábor Policie České republiky

22.04.2016 12:50 - před měsícem

Nábor Policie ČRPolicie České republiky hledá do svých řad další nové členy. Více informací v přiloženém plakátu nebo na stránkách www.policie.cz/nabor.

Dotazníkové šetření Městyse Velký Újezd

07.04.2016 12:35 - před měsícem

Milí spoluobčané, náš městys zpracovává v současné době svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje městyse a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaký by měl náš městys být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracíme se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Děkujeme.

SVOZ BIOODPADU 2016

06.04.2016 00:00 - před měsícem

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

 

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy

každý druhý pátek vždy v den svozu směsného komunálního odpadu (SKO)

od dubna do října,

kontejnery rozmístěny 1. 4. 2016, první svoz v r. 2016 bude 15. 4. 2016

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Za Školou u bytového domu č.p. 367
3) Mlýnská u bytového domu č.p. 307
4) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
5) Na Nivách u bývalého umístění Červeného kříže
6) Jílová na konci ulice
7) Čtvrtky u "kozí uličky"
8) Čtvrtky u "kozí uličky"
9) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
10) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
11) Za Hřbitovem na konci ulice (směr k vysílači)
12) Za Humny uprostřed ulice
13) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
14) Tršická uprostřed ulice
15) Lipenská vedle sběrny surovin
16) Na Sušírně u vysílače
17) Na Sušírně u vysílače
18) Nechvátalova u bytových domů
19) Nechvátalova u bytových domů
20) Varhošťská u firmy ALSICO
21) Navrátilova před ZŠ u vjezdu č.p. 259 (vedle občerstvení Florenc)
22) Špitální vydlážděný prostor
     
     
     

                      

Poř. čís.


Ulice


Upřesnění místa


Objem kontejneru 9 m3


1) Ke Koupališti u farmy Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti)

2)

3)

4)

5)

Na Flíčku

Přerovská

Mlýnská

Lipenská

nad Vrchním rybníkem

u Dolního rybníka

u pily KOŠ

před hřbitovem

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků a k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit po souhlasu starosty.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

 

C. V městysi  jsou umístěny také kompostéry dřevěné - laťové k ukládání bioodpadu z ploch ve vlastnictví městyse.

Kotlíkové dotace - dokument Olomouckého kraje

22.01.2016 12:21 - před 4 měsíci

Na úřední desce pod pořadovým číslem 11/2016 je vyvěšena a zveřejněna výzva Olomouckého kraje k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Kotlíkové dotace - nabídka firmy ENBRA, a.s.

20.01.2016 13:47 - před 4 měsíci

Společnost ENBRA, a.s. informuje veřejnost o dotačním programu v rámci Operačního programu životního prostředí, který je určen pro přímý finanční příspěvek domácnostem (tzv. kotlíkové dotace). Kontaktní pracovníci: tel. č. 731 902 429 - Veronika Knollová,  tel. č. 736 136 734 - Sabina Divilová.

Kalendář svozu odpadů v roce 2016

30.12.2015 15:08 - před 4 měsíci

Svozy odpadu 2016Bližší informace k třídění, svozu od chat atd. ZDE

Informace o svozu bioodpadu jsou doplněny samostatně v aktualitě ze dne 6.4.2016.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2016

28.12.2015 00:00 - před 4 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2016:
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
500,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.03.2016.

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.p., do poznámky "příjmení".

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2016.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).

Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Hasiči mají nový kombinovaný vyprošťovací nástroj

13.11.2015 12:13 - před 6 měsíci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Velký Újezd převzala v říjnu 2015 do užívání nový hydraulický kombinovaný vyprošťovací nástroj Lukas SC357 E2.

Na nákup tohoto zařízení výrazně přispěli sponzoři a to firma Přerovské Jatky, pan Miroslav Hubík, částkou 150 000 korun a firma Arriva částkou 50 000 korun. Zbytek z pořizovací ceny dokry zřizovatel jednotky, tedy městys Velký Újezd. Celková cena nástroje byla 237 063 Kč.
 

Jednotka je zařazena do kategorie JPOIII a je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Nový nástroj si hasiči poprvé vyzkoušeli na stanici HZS v Olomouci na odborné přípravě těchto dobrovolných jednotek.

(převzato z: www.pozary.cz)Osvědčení o úspoře emisí

03.06.2015 15:35 - před 11 měsíci

EkokomÚspora, kterou městys Velký Újezd dosáhl ve tříděném sběru a recyklaci odpadů.

Filmy z historie Velkého Újezda

02.04.2012 10:00 - před 4 roky

   Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava DVD se záběry z historie obce.

   Cena 180,- Kč. 

Zavedení názvů ulic ve Velkém Újezdě

04.10.2010 11:00 - před 5 roky

UliceRozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě: 
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.

Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.

Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.