Aktuality městyse

Kominík (březen 2017) - změna objednávání

20.02.2017 16:07 - včera

Kominictví Olomouc - Jaroslav Ševčík
Kominický mistr Jaroslav Ševčík z Olomouce bude ve Velkém Újezdě ve dnech 13. - 16. 3. 2017 provádět kontroly a čištění komínů na pevná i plynná paliva a periodické roční kontroly.  Zájemci o kominické práce se již nebudou zapisovat do seznamu dle ulic, ale mohou se objednat v pracovní dny po 16,00 hod telefonicky na tel: 608 976 946 nebo elektronickou poštou na kom-ol@atlas.cz.

Sbírka pro Elenku

03.01.2017 00:00 - před měsícem

Sbírka pro ElenkuSDH Velký Újezd chce podpořit nemocnou Elenku Vojtkovou z Olomouce. Pomozte i vy.

Elenka se narodila jako zdravá holčička 28. října 2014, ale po očkování v pěti měsících se jí začal zpožďovat psychosomatický vývoj a časem se objevily záchvaty. Verdikt lékařů zněl Westův syndrom, tedy nejtěžší forma dětské epilepsie. Elenka nesedí, nestojí, ani neudrží sama hlavičku.

Na návrh Katky Pokorné Riedelové se členové SDH Velký Újezd rozhodli pomoci Elence a její rodině nějakou peněžitou částkou, kterou využijí na Elenčinu léčbu, rehabilitační pomůcky, nebo lázně.

Proto prosíme všechny, aby se připojili a přispěli společně s námi.

Pokladnička na příspěvky bude umístěna na akci Kamenná Bouda, potom v prodejně Cedro ve Velkém Újezdě a 28.1.2017. na plese SDH Velký Újezd. Po tomto datu bude pokladnička rozpečetěna, částka spočítána a po dohodě na termínu předána rodičům Elenky Vojtkové.

Za vaše příspěvky a podporu děkujeme.

,,Víme, že to není mnoho, ale připojte se a pomozte aspoň takto i vy.“

SDH Velký Újezd

Sazby a splatnost poplatků v roce 2017

20.12.2016 00:00 - před 2 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2017:
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
500,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.03.2017.

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení".

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2017.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).

Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Odložené věci

29.08.2016 13:10 - před 5 měsíci

Informace na Úřadu městyse Velký Újezd - kancelář podatelna.

Nabídka volných bytů - Kozlov

22.08.2016 09:00 - před 6 měsíci

Obec Kozlov nabízí k pronájmu byty o velikosti 3+1 a 4+1 v panelové výstavbě. Bližší informace jsou na webových stránkách obce: www.obeckozlov.eu nebo přímo na Obecním úřadě Kozlov, tel. 604 733 957.