Aktuality městyse

Pozvánka na Mikulášské odpoledne

27.11.2015 12:41 - včera

Mikulášké odpoledne v neděli 6.12.2015 v sále ZŠ od 14:00 hodin.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

26.11.2015 13:10 - před 2 dny

PozvánkaPozvánka na rozsvícení vánočního stromu, v pátek 4. prosince 2015 v 17,00 hodin na náměstí.

Hasiči mají nový kombinovaný vyprošťovací nástroj

13.11.2015 12:13 - před 2 týdny

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Velký Újezd převzala v říjnu 2015 do užívání nový hydraulický kombinovaný vyprošťovací nástroj Lukas SC357 E2.

Na nákup tohoto zařízení výrazně přispěli sponzoři a to firma Přerovské Jatky, pan Miroslav Hubík, částkou 150 000 korun a firma Arriva částkou 50 000 korun. Zbytek z pořizovací ceny dokry zřizovatel jednotky, tedy městys Velký Újezd. Celková cena nástroje byla 237 063 Kč.
 

Jednotka je zařazena do kategorie JPOIII a je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Nový nástroj si hasiči poprvé vyzkoušeli na stanici HZS v Olomouci na odborné přípravě těchto dobrovolných jednotek.

(převzato z: www.pozary.cz)7 divů Olomouckého kraje

11.11.2015 00:00 - před 2 týdny

Od 1. října do 30. listopadu můžete hlasovat v anketě "7 divů Olomouckého kraje". Seznam nominovaných divů a veškeré informace k účasti v anketě, která se v letošním roce uskuteční potřetí (1. v roce 2011 a 2. v roce 2012), je na stránkách  http://www.7divukraje.cz/ . V prosinci pak proběhne veřejné vyhlášení výsledků a předání certifikátů.

Z našeho okolí je navržen např. pramen Odry pod Fidlovým kopcem.

Cvičení rodičů a dětí

26.10.2015 00:00 - před měsícem

Cvičení rodičů a dětí každé pondělí od 2.11.2015

16:30 - 17:30 v tělocvičně ZŠ.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

26.08.2015 14:44 - před 3 měsíci
Zájemci o studium zimního semestru školního roku 2015/16, který bude zahájen v Základní škole Doloplazy v úterý 29. září 2015 v 15 hodin přednáškami Pěstování a využití jedlých a léčivých hub a Umění rané renesance v Itálii, se mohou přihlásit u koordinátora Mgr. Jaromíra Navrátila (zs.doloplazy@email.cz, tel. 734396961). Více informací ZDE

Osvědčení o úspoře emisí

03.06.2015 15:35 - před 5 měsíci

EkokomÚspora, kterou městys Velký Újezd dosáhl ve tříděném sběru a recyklaci odpadů.

Soutěž o TABLET MINI - vědomostní kvíz "Znáte svůj region?"

19.05.2015 09:46 - před 6 měsíci

Zájem o náš region a jeho prezentace v tom nejlepším světle byly vždy součástí mé práce ve veřejném životě. Tentokrát bych chtěl jeho zajímavosti, je to však jen malý zlomek toho, co může Olomouc a okolí nabídnout, prezentovat prostřednictvím vědomostního kvízu. Ten je určen široké veřejnosti a zaměřuje se právě na zajímavosti v našem okolí.
 

Otázky:

  1. Jak se jmenuje olomoucká památka UNESCO?
  2. Ve které obci na Olomoucku se narodil předseda exilové vlády Jan Šrámek?
  3. Jak se jmenuje největší Hanák v historii, Obr…?
  4. Jméno významné evropské řeky pramenící ve vojenském újezdu Libavá?


Zapojte se také do vědomostního kvízu a vyhrajte TABLET MINI. Své odpovědi na téma „Znáte svůj region?“ můžete prostřednictvím stránek www.martintesarik.cz zasílat do 30. listopadu 2015. Vedle výherce tabletu mini, kterého vylosuje primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk v rámci zahájení olomouckých Vánočních trhů 2015, obdrží dalších dvacet vylosovaných účastníků kvízu se správnými odpověďmi hodnotný dárek v podobě regionálního produktu. Veškeré informace na soutěži najdete na www.martintesarik.cz.

Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomouc a okolíSVOZ BIOODPADU (aktualizováno 24.9.)

24.04.2015 11:22 - před 7 měsíci

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy každý pátek od DUBNA do ŘÍJNA.

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Za Školou u bytového domu č.p. 367
3) Mlýnská u bytového domu č.p. 307
4) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
5) Válečných hrdinů za hřbitovem
6) Na Nivách x Za Lapačem u bývalého umístění Červeného kříže
7) Za Lapačem u pálenice
8) Jílová na konci ulice
9) Čtvrtky u „kozí uličky"
10) Čtvrtky u „kozí uličky"
11) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
12) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
13) Přerovská u Dolního rybníka (u stavidla)
14) Za Hřbitovem na konci ulice (směr k vysílači)
15) Za Humny uprostřed ulice
16) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
17) Lipenská vedle sběrny surovin
18) Mlýnská u křižovatky k hřišti
19) Mlýnská v blízkosti pily
20) Mlýnská u křižovatky ulic Mlýnská a Na Kamenici
21) Na Sušírně u vysílače
22) Olomoucká v areálu MŠ
23) Nechvátalova u bytových domů
24)  Varhošťská u firmy ALSICO
25) Navrátilova před ZŠ u vjezdu č.p. 259 (vedle občerstvení florenc)

                      

Poř. čís.


Ulice


Upřesnění místa


Objem kontejneru 9 m3


1) Ke Koupališti u farmy Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti)

2)

3)

Na Flíčku

Přerovská

nad Vrchním rybníkem

u Dolního rybníka

Kontejnery slouží k odkládání silnějších větví, starých palet a velkých kartonů také biologického původu.

Pozn.: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2015

02.01.2015 10:52 - před 11 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
400,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.03.2015.

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2015.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).

Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Filmy z historie Velkého Újezda

02.04.2012 10:00 - před 3 roky

   Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava DVD se záběry z historie obce.

   Cena 180,- Kč. 

Zavedení názvů ulic ve Velkém Újezdě

04.10.2010 11:00 - před 5 roky

UliceRozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě: 
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.

Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.

Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.