Aktuality městyse

SVOZ BIOODPADU

24.04.2015 11:22 - včera

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy v den svozu komunálního odpadu.

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Za Školou u bytového domu č.p. 367
3) Mlýnská u bytového domu č.p. 307
4) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
5) Válečných hrdinů za hřbitovem
6) Na Nivách x Za Lapačem u bývalého umístění Červeného kříže
7) Za Lapačem u pálenice
8) Jílová na konci ulice
9) Čtvrtky u „kozí uličky“
10) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
11) Přerovská u Dolního rybníka (u stavidla)
12) Za Hřbitovem na konci ulice (směr k vysílači)
13) Za Humny uprostřed ulice
14) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
15) Lipenská vedle sběrny surovin
16) Mlýnská u křižovatky k hřišti
17) Mlýnská v blízkosti pily
18) Mlýnská u křižovatky ulic Mlýnská a Na Kamenici
19) Na Sušírně u vysílače
20) Olomoucká v areálu MŠ

 

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
9 m3
1) Ke Koupališti u farmy Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti)
2) Na Flíčku nad Vrchním rybníkem
Kontejnery slouží k odkládání silnějších větví, starých palet a velkých kartonů také biologického původu.

Pozn.: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

"Zákřovský žalov"

20.04.2015 08:50 - před 5 dny

Vzpomínkové setkání u příležitosti 70. výročí zákřovské tragédie se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015 v 10,30 hodin u památníku "Zákřovský žalov"  (Vojenský újezd Libavá - lokalita Kyjanice). Na Zákřově ve 12,00 hodin u památníku.

Pořadatel: Obec Tršice, Iniciativa pro podporu vypálených obcí a SDH Zákřov.

Zvláštní autobus: odjezd z Tršic v 9,00 hodin, z Velkého Újezda - autobusového stanoviště v 9,30 hodin.

Bližší informace na plakátu - u vchodu pošty.

Nález psa a fenky

14.04.2015 14:02 - před týdnem

V sobotu 11.4.2015 byli v Přáslavicích u hřiště nalezeni pes a fenka (viz foto). Bližší informace na tel. 588517456 nebo 774480522.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2015

02.01.2015 10:52 - před 3 měsíci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
400,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.03.2015.

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 se dokládá ke konci kalendářního roku.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2015.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).

Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Odběr vody - pramen u Izidora Velký Újezd

31.10.2013 10:05 - před rokem

PramenZ pramene u Izidorka byl znovu  proveden odběr vzorku vody (dne 14. 10. 2013). Výsledek - u předloženého vzorku není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích: Escherichia coli, koliformní bakterie (protokol č. 60877/2013 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě).

Úřad městyse Velký Újezd upozorňuje občany, aby tuto vodu nepoužívali jako pitnou !!!

Stáhnout výsledek

Sběrný kontejner na oděvy, obuv, textil, hračky

20.08.2013 14:56 - před rokem

KontejnerNa parkovišti v centru městyse je nově umístěn kontejner na oděvy, obuv, textil a hračky. Odložené věci budou dále určeny k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití (distribuce do rozvojových zemí, výroba čistících prostředků apod.). Věci vkládejte zabalené např. v igelitovém obalu. Provozovatel: Lukáš Kubis, IČ 01876953, místo podnikání -  Komenského 435, Brodek u Přerova.

Filmy z historie Velkého Újezda

02.04.2012 10:00 - před 3 roky

   Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava DVD se záběry z historie obce.

   Cena 180,- Kč. 

Zavedení názvů ulic ve Velkém Újezdě

04.10.2010 11:00 - před 4 roky

UliceRozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě: 
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.

Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.

Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.