Bioodpad

(aktualizace 13.1.2021)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěny na stálých stanovištích v městysi (kontejnery 9 m3).
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l  a kompostéry 900 l z dotace mikroregionu Bystřička nebo ve vlastnictví fyzických osob).

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah kontejnerů (9m3) bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme, nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

Jak postupovat při kompostování v kompostérech ZDE.

Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu:       

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 9 m3


 


 


1) Tržní místo u školy  

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy a dalších rostlinných zbytků, i k odkládání větví do průměru 3 cm o délce do 30 cm a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění kontejnerů je možné změnit po souhlasu starosty.