Bioodpad

(aktualizace 27.7.2021)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá do zvláštních sběrných nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěny na stálých stanovištích v městysi (kontejnery 6 a 12 m3).

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah kontejnerů bude odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme občany, aby důsledně dodržovali třídění odpadů podle původu, zvláště pak ukládání bio odpadu do příslušných kontejnerů. Pokud při vývozu obsluha zjistí, že v kontejneru jsou uloženy jiné odpady, bude vývoz proveden na skládku komunálního odpadu a městys zaplatí vyšší sazbu za odvoz a v důsledku toho může být v dalších letech navýšen i poplatek za svoz odpadu pro občany.

Jak postupovat při kompostování v kompostérech ZDE.

Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (kontejner poř. č. 1, 2, 4 a 9 celoročně, zbývající kontejnery duben - říjen):       

Poř. číslo


Biokontejnery zelené 


6 a 12 m3


 


1) dolní rybník  
2) horní rybník  
3)  Na Kamenici  
4) pod autobusovým nádražím  
5)  Na Sušírně u vysílače  
6) na ulici Lipenská  
7) na ulici Nechvátalova  
8) na ulici Jílová  
9) na ulici Tršická  
10) na ulici Oderská  
11) na ulici Na Nivách  

Kontejnery slouží k odkládání především listí, trávy, rostlinných zbytků, větví do průměru 3 cm a v délce do 1 m a velkých kartonů biologického původu.

Poznámka: Umístění kontejnerů je možné změnit po souhlasu starosty.