Potřebuji zaplatit

Veškeré platby poplatků se hradí na účet 185580346/0300. Podrobnější informace naleznete v jednotlivých záložkach.

  • Poplatek za komunální odpad, splatný 31.3. běžného roku; výše poplatku 500,- Kč za osobu.
  • Poplatek ze psů, splatný 30.6. běžného roku, výše poplatku 60,- za jednoho psa nebo 120,- za druhého psa téhož držitele.
  • Vodné a stočné za domácnosti po zapsání stavu na vodoměrech ke konci června (chataři ke konci srpna), splatnost 30 dnů, vyúčtování s platebními údaji bude doručeno e-mailem nebo do schránky.