Občan na úřadě/ Potřebuji zaplatit

Občan na úřadě - informace v záložce ÚŘAD MĚSTYSE nebo v odkazech níže.

Registr obyvatel a evidence obyvatel, trvalý pobyt, matrika, cizinci, osobní doklady

Občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz lze vyřídit na úřadě s rozšířenou působností, tj. městské úřady, magistráty (nejbližší Olomouc, Lipník nad Bečvou, Přerov).

Potřebuji zaplatit

Veškeré platby poplatků se hradí na účet 185580346/0300. Podrobnější informace k jednotlivým poplatkům naleznete v záložkách v levé části této stránky.

  • Poplatek za komunální odpad, splatný 31.3. běžného roku; výše poplatku je 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v městysi nebo za nemovitost bez osob s trvalým pobytem.
  • Poplatek ze psů, splatný 30.6. běžného roku, výše poplatku 60,- za jednoho psa nebo 120,- za druhého psa téhož držitele.
  • Vodné a stočné za domácnosti po zapsání stavu na vodoměrech ke konci června (chataři ke konci srpna), splatnost 30 dnů, vyúčtování s platebními údaji bude doručeno e-mailem nebo do schránky.