Komunální odpad

Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2024:

  • 700,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci (350,- Kč přihlášená osoba ve věku 80ti let a starší); 
  • 700,- Kč / vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (osvobozeni jsou poplatníci s trvalým pobytem v městysi Velký Újezd).

Splatnost poplatku:                                       Ohlašovací povinnost k poplatku do 15 dní od změny:
do 31.3. příslušného roku                              ke stažení ZDE

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var. symbol = č. popisné, do poznámky "příjmení".

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození se dokládá dle obecně závazné vyhlášky ZDE nebo dle OZV platné do 31.12.2023 č. 1/2021. Žádosti ke stažení:

Žádost o osvobození, žádost za nezletilého

Žádost o vrácení přeplatku 

Podrobnější informace podá: Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Informace ke svozům a rozmístění kontejnerů ke stažení ZDE

Kam vyhodit konkrétní odpad a další informace ZDEZDE

Sběrné stanoviště je umístěno ve dvoře u budovy radnice (Olomoucká 15, za branou).

Jedlé oleje a tuky zde můžete uložit od pondělí do pátku od 6,00 do 14,30 hod.

Olej, prosím, do popelnice nevylévejte, ale vhoďte i s pečlivě uzavřenou a otřenou PET lahví, aby olej na vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

Jak zacházet v domácnosti s použitými tuky a oleji

Nejlepším řešením je přelít je do plastové lahve a odevzdat jako tříděný odpad do sběrné nádoby k tomu určené. Jiný režim mají ale restaurační a kuchyňské provozy. Pro ně platí povinnost řádně provozovat lapáky tuku. Lapák tuku je zařízení, sloužící k zachycení tuků z odpadních vod a tím přispívá k ochraně kanalizačních přípojek a řadů před poškozením. Například výlevky, dřezy, žlaby na přípravu masa, mytí stolního a provozního nádobí apod. musí být napojeny na samostatnou kanalizační větev. Ta ústí do lapáku tuku. Zachycený tuk se po určité době provozu, která je stanovena provozním řádem, z lapáku tuku odstraňuje. Vzniklý odpad musí být předán specializované firmě k likvidaci.