Komunální odpad

Formulář Ohlašovací povinnost k poplatkům za odpad ZDE

Obecné rady jak třídít a co kam vyhodit ZDE

Kalendář svozu:

Informace ke svozům a rozmístění kontejnerů ke stažení ZDE

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2021:

500,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci;

500,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (osvobozeni jsou poplatníci s trvalým pobytem v městysi Velký Újezd).

Splatnost poplatku:                                       Ohlašovací povinnost k poplatku do 15 dní od změny:
do 31.3. příslušného roku                              ke stažení ZDE

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení"

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození, žádost za nezletilého, žádost o vrácení přeplatku.

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel. 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Kam vyhodit konkrétní odpad a další informace ZDE