Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení". Lze uhradit společně s poplatkem za komunální odpad.

Splatnost poplatku:
Do 30.06. příslušného roku

Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů ZDE

Přihlášení psa  - formulář ke stažení ZDE

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel.: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz