Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 185580346/0300. Var.symbol = č.popisné, do poznámky "příjmení". Lze uhradit společně s poplatkem za komunální odpad.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2020.

Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů ZDE

Přihlášení psa  - formulář ke stažení ZDE

Podrobnější informace podá:
Miluše Smékalová, tel.: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz